• Cement factory at night, cement production.

  Enerji Verimliliği ve Sürdürülebilirlik

  Gas drilling installation, oil and gas, mining industry

  Maden enerji yönetimi

  Maden şirketlerinin, sınırlı insan kaynağı ve mali kaynaklar kullanırken, enerji verimliliği fırsatlarını da tespit etmeleri gerekir.

  Enerji Sürdürülebilirliği Yaşam Döngüsü

  Energy Management Life Cycle, illustration, Water and WasteWater, water management, energy efficiency and process optimization
  • Çözümler

   Sürekli Enerji Yönetimi ve Sürdürülebilirlik Yaklaşımı:
   • Strateji Tanımı
   • Tedarik
   • Kontrol (Güç Güvenilirliği ve Ölçüm)
   • Optimizasyon (Proses İyileştirmeleri, Enerji Projeleri)
   • Performans (Ölçüm ve Raporlama)
  • Değer Önerisi

   Etkili enerji yönetimi stratejiyle başlar ve stratejiyle biter. Enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik hedefleri sadece sürekli eylem ve programlarla karşılanabilir ve hatta geçilebilir.

   Proses uzmanlığını enerji yönetimi yöntem bilgileriyle (know-how) birleştirerek şirketlerin enerji tasarrufuna yönelik potansiyellerinin tamamını ortaya çıkarmalarını sağlayabiliyoruz
  • Ayrım

   Enerji verimliliği teknolojilerinde ve sürdürülebilirlik hizmetlerinde bir dünya lideri olarak, karmaşık programlar için strateji, teknoloji ve uygulama özelliklerini birleştiren ve bizi diğerlerinden tam anlamıyla ayıran uçtan uca bir çözüm sağlıyoruz.

  Avantajlar

  • Cement factory at night, cement production.
   Enerji optimizasyonu fırsatlarını belirleyip uygulayın
   Etkili Maliyet Tasarrufu
  • Gas drilling installation, oil and gas, mining industry
   Zamanda azaltma (Veri toplama, analiz ve raporlama için)
  • Coal worker with handful of coal, mining industry, mineral processing
   Küresel çevre inisiyatiflerini, ekonomik ve sosyal sürdürülebilir inisiyatifleri tek bir programa entegre etme becerisi