• Entrance to zion valley, mining industry, waste water
  MADEN SU YÖNETİMİ

  MADEN SU YÖNETİMİ

  Paper mill, settling tank, water management, mineral processing

  Su – kritik bir faktör

  Sürdürülebilirlik ve çevre düzenlemelerindeki artış, madenin tüm ömrü boyunca suyun kontrol edilmesini ve izlenmesini kapsayacak şekilde genişlerken, madenden çıkarılan malzemelerin derecesindeki düşüş, mineral proseslerinin yoğunluğunu ve neticedeki su kullanımını artıracaktır.

  • Çözümler

   Su Analizi: Su verilerini eyleme dönüştürülebilir verilere dönüştürün.

   • Telemetri: Su kalitesi, su seviyeleri ve geniş alana yayılmış ve/veya erişilemeyen bölgelerde pompalama operasyonlarınızı izleyin ve kontrol edin.
   • Mobilite İnceleme Araçları: Özellikle donanımlı olmayan yerlerde, su incelemeleri ve kontrolleri için mobilite araçlarını kullanın.
   • Hava Durumu Tahmini: Su yönetimini etkileyen kritik hava koşullarını anlayın ve öngörün.
   • Sürdürülebilirlik Portalı: Fabrika ve tesislerinizin tamamı için tüm su ve sürdürülebilirlik projelerini ve bu projelerin performanslarını gösteren tek bir resim elde edin.
  • Değer Önerisi

   Su yönetimi bütünsel ve kurum genelini kapsayan bir yaklaşım gerektirir ve Schneider Electric'in su stratejisi ve çözümleri portföyü, bir iş değişkeni olarak sudan faydalanmanız için gereken tüm araçları sağlar.
  • Ayrım

   • Özel ihtiyaçlara göre özelleştirilebilir
   • Küçük madenlerden küresel operasyonlara kadar ölçeklendirilebilir
   • Üçüncü şahıs alet ve yazılımlarıyla entegrasyon için açık bir platform

  Avantajlar

  • Cement factory at night, cement production.
   Çevreyle ilgili hedeflerinizi aşın
   Suyla ilgili olaylara hızlı yanıt verin
   Proaktif izleme
  • Gas drilling installation, oil and gas, mining industry
   Su verilerinin toplanması ve analizi için harici yüklenicilere olan bağımlılığınızı en aza indirin
   Gelişmiş su raporlama kalitesi ve zamanlaması
  • Lake, water management
   Su yönetiminde sürekli iyileşme