• Cement factory at night, cement production.
  Enerji Verimliliği ve Sürdürülebilirlik

  Enerji Verimliliği ve Sürdürülebilirlik

  Industrial sized cement mill, cement production.

  Fırsatları belirleyin

  Çimento endüstrisi sürdürülebilir çözümler sunma bakımından içeriden ve dışarıdan baskı görüyor ancak bunun önünde çok sayıda engel var: sınırlı personel ve kaynak, mali kısıtlamalar, mühendislik kaynakları için iç rekabet.

  Enerji Sürdürülebilirliği Yaşam Döngüsü

  Default Alternative Text
  • Çözümler

   Sürekli Enerji Yönetimi ve Sürdürülebilirlik Yaklaşımı:

   • Strateji Tanımı
   • Tedarik
   • Kontrol (Güç Güvenilirliği ve Ölçüm)
   • Optimizasyon (Proses İyileştirmeleri, Enerji Projeleri)
   • Performans (Ölçüm ve Raporlama)
  • Değer Önerisi

   • Etkili enerji yönetimi güçlü bir stratejiyle başlar ve güçlü bir stratejiyle biter.
   • Enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik hedefleri sadece sürekli eylem ve programlarla karşılanabilir ve hatta geçilebilir
   • Proses uzmanlığını enerji yönetimi yöntem bilgileriyle (know-how) birleştirerek enerji tasarrufuna yönelik potansiyelinizin tamamını ortaya çıkarmanızı sağlayabiliyoruz
  • Ayrım

   Enerji verimliliği teknolojilerinde ve sürdürülebilirlik hizmetlerinde dünya lideri olarak, strateji, teknoloji ve uygulama özelliklerini entegre ederek bizi diğerlerinden tam anlamıyla ayıran uçtan uca bir çözüm sağlıyoruz.

  Avantajlar

  • Cement factory at night, cement production.
   En etkili enerji optimizasyonu fırsatlarını belirleyip bunları önceliklendirmenizi sağlıyoruz
   Maliyet tasarrufunu maksimize edin
  • Seaside industrial site, mining industry.
   Veri toplama, analiz ve raporlama bakımından hızlı dönüş
  • Cement facility at dusk, cement production.
   Küresel çevre inisiyatiflerini, ekonomik ve sosyal sürdürülebilir inisiyatifleri tek bir birleştirici programa entegre etme becerisi