• Perakende ve alışveriş merkezleri

  Perakendecilik için Çözümler

  Perakendecilik için Çözümler

  Ana faktörler

  • Yapım maliyetinden ve süreden tasarruf: Tasarım ve yapım alanında faaliyet gösterenlerin maruz kaldığı azaltmaya yönelik baskı.
  • İşletim maliyetlerini azaltmaya yönelik sürekli güçlü  baskı: Perakendecilik, maliyetten tasarruf edilen her kuruşun önem taşıdığı,  yatırım geri dönüşünün 3 yıldan daha kısa ve kar marjının riskli olduğu bir  işletme alanıdır
  • Bulunabilirlik: Ödeme sistemleri ve aydınlatma sürekli  çalışır durumda olmalıdır
  • Aydınlatma: Satışları artırmak için özel ve ek  aydınlatma
  • Müşteri konforu ve güvenliği: Müşterilerin ortamda  kendilerini rahat ve güvende hissetmesi satışları artırır
  • Soğutma sistemleri için enerji verimliliği:  Perakende  gıdada en önemli süreç olan soğutma, toplam enerjinin %35 - %50'sini tüketirken  kullanımı azaltmaya ve enerji tasarrufunu artırmaya yönelik çok az çaba  gösterilmektedir
  • Çevre çalışmaları:  Perakendeciler müşterileri tarafından  çevre dostu olarak görülmelidir
  • Yönetmelikler: Enerji yönetmelikleri gün geçtikçe daha  fazla ülkede geliştirilmektedir
  • Enerji fiyatı optimizasyonu: Enerji pazarının  serbestleştirilmesi, birden çok tesis ve ülke için merkezi satın almaların  gerçekleşmesine neden olmaktadır
  • Tesis yönetimi: Mümkün olduğunda, bina işletim ve bakımı  tercih edilir
  • Eski ekipmanların yeni parçalarla desteklenmesi(Retrofit):  Batı ülkelerinde, kurulu tesisler yaklaşık 20 yıllıktır, enerji verimliliği  gereksinimleri nedeniyle yoğun yenileme çalışmaları  yapılmaktadı

  Perakende ve alışveriş merkezleri

  Schneider Electric ne yapabilir?

  • Önceden hazırlanmış ve türe göre test edilmiş ekipmanlar  kullanarak yapım maliyetini azaltır
  • Enerji ve işletim maliyetlerini 3 yıllık bir yatırım geri dönüşü ile  %5 - %20 oranında azaltır
  • İmajınızı güçlendirir: Yeşil binalar, soğuk zincir kalitesi
  • Müşterileriniz için kontrollü konfor sağlar
  • Bina hizmetleri için dış kaynak kullanarak temel faaliyet  alanınıza odaklanmanızı sağlar
  • Bina hizmetleri uzmanlarıyla işbirliği yaparak daha fazla  kapasiteden yararlanmanızı sağlar
  • Bina işletimini, konforu ve satış alanı kullanılabilirliğini  artırmak üzere bina hizmetleri için dış kaynakları kullanarak temel  faaliyet alanınızı optimize etmenize olanak tanır

  Başarı Öyküleri

  Brookfield (pdf 1 mb)
  Küçük Perakende (ppt 1 mb)
  TAC iş raporları