Sıkça Sorulan Teknik Sorular

Soru Sorun

Magelis XBT GT terminalinde run modu süresince SRAM'e alarm bilgileri nasıl yedeklenir ?

Vijeo-Designer'da,enerji kesildiği zaman alarm bilgisinin kaybolmaması için  (alarm veri tabanındaki tüm 3 tip alarm:Active,History ve Lag) SRAM'e yedeklenebilir

Şöyle yapın,Navigator'de "Alarm"a tıklayın ve "Backup Alarm Group"ı özelliklerini "yes"e ayarlayın.

Bu bilgi size yardımcı oldu mu?
Bu bilgiyi geliştirebilmek için ne yapabiliriz?