Menü içerisinden veya dünya haritası üzerine tıklayarak ülkenizi/bölgenizi seçin *
Country Selector Alternate Image
Haberler

   Bizden Haberler

   03/09/2012

   PowerStruxure ayrı güç çözümü öğelerini bir araya getirir

   Artık, klasik güç yönetiminin sınırlarını aşın

   Güç sisteminin yüksek güvenilirliğini sürdürmek, değișen emisyon düzenlemelerine uyum sağlamak ve dengesiz enerji fiyatlarının neden olduğu riskleri azaltmak, bir zamanlar ekonomik olarak neredeyse imkansızdı. PowerStruxure™, rekabet hedefleri için çözümler sunarak güç sistemlerinin yönetilmesinde așamalı ve bütüncül bir yaklașıma olanak sağlar.

   Donanım, haberleșme ve yazılım bileșenlerinden olușan PowerStruxure entegre çözümleri ayrı güç altyapısı öğelerini bir araya getirdiğinden, tek bir tesis veya birden fazla tesiste güvenilir ve uygun maliyetli enerjiye ihtiyaç duyan șirketler, tüm șebekelerini hızlı bir șekilde izleyebilir, analiz edebilir ve kontrol edebilir.

   PowerStruxure çözümlerini destekleyen sorunsuz teknoloji, hem yönetim hem de ön bölge personeline, güvenilirlik ve ișletme verimliliğinden ödün vermeden zamanlı ve uygun maliyetli enerji kararları almak için gerekli olan kișiselleștirilmiș araçlar sunar.

   Ölçeklenebilirlik, güvenilirlik ve temel faydalar
   PowerStruxure, tamamen ve eksiksiz olarak ölçeklenebilen gelișmiș bir entegre çözüm ailesi olduğundan, mevcut tesisler için olduğu kadar yeni yapılara da mükemmel șekilde uygundur. %30'a kadar enerji tasarrufu sağlamak için bütün bir kurumun her noktasında optimum sistemler sunan EcoStruxureTM teklifimizin bir parçası olarak PowerStruxure, güvenilirliğinizi artırmanıza ve tasarruf sağlamanıza yardımcı olmak için güç șebekenize açıklık getirir. Mekanik, elektrikli ve dijital sistemler modülerdir; gelișmiș besleme sürekliliği ve gelișmiș insan/ekipman güvenliği için birlikte çalıșabilirler. Ayrıca çözüm, yükseltme garantisi ve çok daha etkili izleme ve kontrol olanakları sağlar. Üçüncü taraf sistemleriyle uyumluluk bir öncelik olduğundan, mevcut sistemlerin desteklenmesi ve modern güç yönetimi sistemlerinin kurumunuza sorunsuz bir șekilde entegre edilmesi daha kolaydır. Yenilikçi yazılım, doğru zamanda ve gerek duyulan yerde uygulanan özelleștirilmiș uygulamalarla, güçlü merkezi izleme, kontrol ve analitik ișlevleri sağlar.

   Daha az maliyet, daha fazla verimlilik
   PowerStruxure çözümleri tamamen entegre güç yönetimi olanakları sağladığı için, klasik güç yönetimi sistemleriyle keșfedilemeyen birçok verimlilik artırma ve maliyet tasarrufu fırsatını ortaya çıkarmak için konsolide izleme, analiz ve raporlama özelliklerini kullanabilirsiniz.

   Temel PowerStruxure özellikleri așağıdakileri içerir:

   • Maliyet ve operasyonel verimlilik yönetimi: PowerStruxure çözümleri kurumlara, yeni fırsatları belirlemek için süreçleri karșılaștırarak, sera gazı emisyonlarını takip ederek, maliyet merkezlerini belirleyip sınıflandırarak ve tasarruf çalıșmalarını destekleyerek, talep ücretlerini azaltarak ya da ortadan kaldırarak, elektrik faturalandırma hatalarını belirleyerek, alt faturalandırma- ile kontrol edilemeyen maliyetleri kısıtlayarak ve yük kısıntısı fırsatlarından yararlanıp daha düsük elektrik tarifelerine geçerek güç ile ilgili maliyetleri azaltma ve operasyonel verimliliği artırmada yardımcı olur.

   • Varlık yönetimi: PowerStruxure çözümleri ayrıca, ekipmanların doğru çalıșmasını onaylayarak, proaktif bakımı destekleyerek ve șebeke kapasitesinin mevcut ve planlanan yükler için optimum olup olmadığını anlamayı sağlayan bilgiler vererek, kurumların varlıklarından en yüksek performansı elde etmelerine yardımcı olur.

   • Sebeke yönetimi: PowerStruxure çözümleri, düșük güç kaliteli kaynakları belirleyerek, yedek güç sistemlerinin kullanılabilirliğini onaylayarak ve sorun tespitinde tahmine dayalı varsayımları ortadan kaldırarak güç sisteminin güvenilirliğini gelistirir.

   Benzersiz ișletme gereksinimlerine uyarlanan esnek çözümler
   PowerStruxure çözümlerinin yapısal modülerliği ve esnekliği, klasik güç yönetimi sistemlerinin faydalarının yanı sıra ișletmelerin benzersiz sorunlarını çözmek üzere optimum hale getirilmiș özellikler sunar. Örneğin, artan enerji kullanımıyla ilgilenen veri merkezi operatörleri, akü bakımı, çalısma süresi farklılıkları ve yakıt yönetim sistemleri ile entegrasyon gibi sorunları çözmeye ek olarak, Güç Kullanımının Verimliliğini (PUE) onaylama ve izleme becerisine sahip önceden tasarlanmıș güç yönetimi çözümleri uygulayabilir.

   Sağlık hizmetleri profesyonelleri, yedek üretimin hataya yatkın olarak manuel test edilmesini ortadan kaldırabilir, bölge standartlarıyla uyumlu otomatik bașarılı/bașarısız uyumluluk raporları elde edebilir ve genel risk ve yükümlülüğü azaltabilir.

   Ticari binalarda çalıșanlar, tüm ilgili etkenlerle birlikte enerji tüketimini tahmin edebilir, her bina için enerji verimliliği karșılaștırmaları olușturabilir ve tüm portföylerinde, finansal performansı artıran bilgiye dayalı kararlar alabilir.

   Sürdürülebilirlik ve ekonomik performansı geliștirme arayıșında olan endüstriyel tesisler için PowerStruxure, site ve kurum seviyesinde riski azaltmaya ve potansiyel enerji tasarruflarını izlemeye yardımcı olan raporlama ve kontrol ile birlikte gerçek zamanlı, geçmiș ve güç kalitesi panoları sağlar.

   Şirketlerin rekabette avantaj sağlama yollarını sürekli araștırdığı bir dünyada PowerStruxure çözümleri, tam olarak aradığınız çözümü sağlayabilir.