Menü içerisinden veya dünya haritası üzerine tıklayarak ülkenizi/bölgenizi seçin *
Country Selector Alternate Image


Eğitim


            
            
            

           OK-CTH2

           Vijeo Historian Eğitimi

            
            

           Süre
           3 gün; %80 anlatım, %20 uygulama

           Katılımcılar
           Otomasyon sistemlerinin işletmesinde, tasarımında çalışan ve işletmelerin bilgi işlem departmanlarında çalışan teknisyen ve/veya mühendisler

           Gerekli ön bilgiler
           Otomasyon sistemleri
           SCADA ve endüstriyel haberleşme tekonolojileri

           Amaçlar
           Bir işletmenin hali hazırdaki veya yeni kurulucak sistemlerinin verimliliğinin takibi amacıyla gerekli raporlamaların oluşturulması, dizayn edilmesi ve başka enformasyon teknolojileri ile adaptasyonu

           İçerik

           • Haberleşme teknolojileri (OPC Server ve Protokollere kısa bir bakış)
           • Veri tabanı teknolojileri  ve haberleşme yapıları (OBDC, SQL Server, Access, MySQL)
           • Historian nedir?
           • HDA standardı nedir?
           • VJH Historian’a genel bakış
           • VJH ile Vijeo Citect haberleştirilmesi
           • VJH ile OPC Server haberleştirmesi
           • OPC HDA Server kurulumu ve diğer HDA Client’lar ile haberleştirme
           • VJH ile Excel Raporlama örnekleri
           • VJH ile web client üzerinde raporlama
           • SQL Server’a genel bakış
           • Veritabanı yönetimi ve loglama
           • SQL Reporting servislere genel bakış ve raporlama örnekleri
           • VJH ile bulut teknolojisi ve gelecek dönem bulut bilişim uygulamaları


             
            
           Daha fazlası için

           Daha fazlası için 

           Eğitim

            

           Daha fazla bilgi için

           • 444 30 30