Menü içerisinden veya dünya haritası üzerine tıklayarak ülkenizi/bölgenizi seçin *
Country Selector Alternate Image
Eğitim
  1. VerticalNavigation :

    The navigation will be updated automatically.

 
 
 

EK-MCL

 
 

Harekşlet Kontrol-Lexium PAC (Lexium 05)

Süre
3 gün; %30 anlatım, %70 uygulama
Katılımcılar
İşletmelerde çalışan, tasarım yapan teknisyen ve mühendisler, bakım
mühendisleri
Gerekli ön bİgİer
Motor yolverme prensiplerini tanımak, elektronik hız kontrol prensiplerini
tanımak, Windows ortamında çalışabilmek
Amaçlar
Elektronik hız ve hareket kontrol prensipleri, elemanları ve seçim kriterleri
hakkında bilgi sahibi olmak, Lexium 05 ürün serisini tanıyıp,
programlayabilmek
İçerik
Hareket kontrol prensipleri
Lexium 05 servo sürücüler
> Servomotorlar
> Aksesuarlar
> Servo sürücü teknolojisi
> Lexium 05 programlama
> Çalışma modları
Motion Pro yazılımı CoDeSys temelleri
Lexium hareket kontrolörleri
Özel uygulama fonksiyon blokları (uçar testere, rotatif kesim...)
Demo setiyle örnekler ve çözümleri
Kullanılan ekipmanlar
Lexium 05 uygulama seti
Verİen dökümanlar
Kurs notları
Lexium 05 kullanım kılavuzu ve kataloglar

  
 
Daha fazlası için

Daha fazlası için 

Eğitim

 

Daha fazla bilgi için

  • 444 30 30