Menü içerisinden veya dünya haritası üzerine tıklayarak ülkenizi/bölgenizi seçin *
Country Selector Alternate Image


Eğitim


  1. VerticalNavigation :

    The navigation will be updated automatically.

 
 
 

EK-HK712

 
 

AC Motorlarda Hız Kontrol Uygulamaları (ATV71) (Seviye 2)

Süre
2 gün; %30 anlatım, %70 uygulama
Katılımcılar
İşletmelerde çalışan, tasarım yapan teknisyen ve mühendisler, bakım
mühendisleri
Gerekli ön bİgİer
Motor yolverme prensiplerini tanımak, elektronik hız kontrol prensiplerini
tanımak, Windows ortamında çalışabilmek
Amaçlar
Elektronik hız kontrol prensipleri, elemanları ve seçim kriterleri hakkında bilgi
sahibi olmak, ATV71 ürün serisini tanıyıp, farklı uygulama fonksiyonları için
programlayabilmek
İçerik
Haberleşme
ATV71 frenleme çözümleri
DC Bara bağlantısı
ATV71 PLC programlama kartı
Demo setiyle örnekler ve çözümleri
Kullanılan ekipmanlar
ATV71 uygulama seti
Verİen dökümanlar
Kurs notları
ATV71 kullanım kılavuzu ve kataloglar

  
 
Daha fazlası için

Daha fazlası için 

Eğitim

 

Daha fazla bilgi için

  • 444 30 30