Menü içerisinden veya dünya haritası üzerine tıklayarak ülkenizi/bölgenizi seçin *
Country Selector Alternate Image
Eğitim
            
            
            

           ED-TOPR

            
            

           Topraklama Eğitimi

           Süre
           2 gün; %80 anlatım, %20 uygulama

           Katılımcılar
           AG/OG elektrik şebekelerinin işletmesinde veya tasarımında çalışan teknisyen ve/veya mühendisler, zayıf akım tesislerinin tasarım ve işletiminde çalışan teknisyen ve/veya mühendisler

           Gerekli ön bilgiler
           AG/OG elektrik dağıtım konusunda tecrübe

           Amaçlar
           Topraklama sistemlerini ve topraklama tesisinde dikkat edilecek hususları öğrenmek ve gerekli becerileri kazanmak, gereken hesaplamaları yapabilmek, sistem tasarımını yapabilir hale gelmek.

           İçerik
           - Direkt-Endirekt Temas,Elektrik Şok Akımlarına Karşı Koruma
           - Koruma Yöntemleri,

           • Otomatik Sigortalar,
           • Kaçak Akım Koruma Röleleri,

           - AG Şebekelerinde Topraklama Şekilleri (TT, TN,...),
           - Kısa devre Akımları ve hesaplamaları,
           - AG Şalterler,
           - Topraklama (Uygulamalar, Temel Teknikler ve Hesaplamalar)

           • Topraklama Nedir? Topraklama Tipleri,
           • Topraklama Dağıtım Şebekeleri,
           • AG Şebekelerinde Topraklama Şekilleri,
           • Tanımlar,
           • Potansiyel Dağılımı,
           • Şebekelerde Topraklama Şekilleri,
           • YG Tesislerinde Topraklama,
           • TT Şebeke,
           • TN Şebeke,
           • TN-C Şebeke,
           • TN-C-S Şebeke,
           • IT Şebeke,
           • Eş Potansiyelleme,
           • Topraklama Hesaplamaları,
           • AG Tesislerinde Topraklama,
           • Temel Topraklama,
           • İşletme Elemanlarının ve Tesislerin Topraklanması için Önlemler,
           • Yeni Yönetmeliğin Yenilikleri. 

             
            
           Daha fazlası için

           Daha fazlası için 

           Eğitim

            

           Daha fazla bilgi için

           • 444 30 30