Menü içerisinden veya dünya haritası üzerine tıklayarak ülkenizi/bölgenizi seçin *
Country Selector Alternate Image


Eğitim


            
            
            

           ED-HRGK

            
            

           Harmonikler ve Reaktif Güç Kompanzasyonu

           Süre
           1 gün; % 70 anlatım, % 30 uygulama
           Katılımcılar
           AG elektrik tesislerinin tasarımını, işlşletmesini üstlenen teknisyen ve/veya
           mühendisler, bakım ve işletme müdürleri
           Gerekli ön bilgiler
           AG elektrik da¤ıtım konusunda bilgili olmak
           Amaçlar
           Güç faktörü düzeltilmesine neden ihtiyaç duyulduğunu ve nasıl düzeltildiğini
           anlamak, harmonikleri ve etkilerini tanımak, sonuçlarını kestirip çözümler
           üretebilmek
           İçerik
           Enerji Kalitesi
           > Reaktif güç kompanzasyonu
           > Harmonikler
           > Üretim - İşletim - Dağıtım
           > Yeni kompanzasyon yönşletmeliği
           Güç faktörü düzeltilmesi
           > Reaktif güç ve güç faktörü
           > Reaktif güç ihtiyacının tespiti
           > Kondansatörlerin hesabı ve bağlanması
           > Kondansatörlerin yapılışı
           > Kompanzasyon tipleri
           > Seçim kuralları
           > Reaktif güç bedeli örnek uygulaması
           Harmonik etkiler
           > Harmonik nedir?
           > Harmonik distorsiyon
           > Harmonik üreticiler
           > Harmoniklerin karakteristikleri
           > Harmoniklerin sistem üzerindeki etkileri
           > Kondansatör üzerindeki etkileri
           EPDK elektrik enerjisi tedarik sürekliliği yönetmeliği
           Harmonik etkileri azaltmak
           > Güçlendirme
           > Kondansatör tipleri
           > Harmonik filtreler
           > Standartlar
           Schneider Electric ürün yelpazesi
           > Çözümlerimiz
           > AG kondansatörleri
           > Kompanzasyon kontaktörleri
           > Reaktif güç kontrol röleleri
           > Harmonik reaktörler
           > Filtreler
           Verİen dökümanlar
           Kurs notları

             
            
           Daha fazlası için

           Daha fazlası için 

           Eğitim

            

           Daha fazla bilgi için

           • 444 30 30