Menü içerisinden veya dünya haritası üzerine tıklayarak ülkenizi/bölgenizi seçin *
Country Selector Alternate Image


Eğitim


            
            
            

           ED-ECO3

            
            

           Bİgisayar Destekli Projelendirme

           Ecodial 3

            

           Süre
           1 gün; %30 anlatım, %70 uygulama
           Katılımcılar
           İşletmelerdeki teknisyenler ve/veya mühendisler, elektrik bakım sorumluları,
           AG dağıtım şebekeleri projelendiren teknisyen ve mühendisler
           Gerekli ön bilgiler
           Temel elektrik bilgileri, AG Dağıtım şebekeleri konusunda tecrübe, Windows
           ortamında çalışabilmek
           Amaçlar
           Ecodial 3 yazılım paketinini kullanarak AG dağıtım şebekeleri tasarlamak
           İçerik
           Ecodial 3 yazılım paketini tanımak
           > İnteraktif yazılım sayesinde genel tesisat özelliklerinin girişlenmesi
           > Sahip olduğu kaynak kütüphanesindeki devrelerle tek hat şemasının
           oluşturulması
           > Toplam gücün tespit edilmesi
           > IEC 364 tesisat standartlarına ve CENELEC R064-003 hesaplama
           rehberine uygun olarak kısa devre akımları, empedansları, gerilim düşümü
           hesaplarının otomatik olarak çok kısa sürede yapılabilmesi
           > Hesaplama sonuçlarının gösterilmesi ve listelenmesi
           > Kaynak güçlerinin iletken kesitlerinin, koruma cihazlarının ve diğer
           teçhizatın otomatik olarak seçilmesi, görüntülenmesi ve listelenmesi.
           > Doğruluk değerleri içerisinde, yazılım tarafından önerilen değerlere
           müdahale imkanı,
           > Değiştirilen değerlere göre hesapların otomatik olarak güncelleştirilmesi,
           > Koruma cihazlarına ait eğrilerin karşılaştırılması
           > Hazırlanan projenin hafızada saklanması
           > Hazırlanan projenin, karşılaştırma eğrilerinin, hesaplama sonuçlarının
           ve teçhizat listesinin basımı
           Uygulama Örnekleri
           Ecodial 3 yazılım paketini kullanarak AG projelerini tasarlama
           Verİen Dökümanlar
           Kurs notları
           Ecodial 3 yazılım CD'si

             
            
           Daha fazlası için

           Daha fazlası için 

           Eğitim

            

           Daha fazla bilgi için

           • 444 30 30