Menü içerisinden veya dünya haritası üzerine tıklayarak ülkenizi/bölgenizi seçin *
Country Selector Alternate Image


Eğitim


            
            
            

           Eğitim merkezi

            
            

             

           Konut, ticaret ve sanayi sektörlerinde size en ileri teknoloji ürünlerini ve en doğru çözümleri sunan Schneider Electric, eğitim programlarıyla da yanımızda, beklentileriniz için yakınımızda...

           Schneider Eğitim Merkezi'nin en büyük hedefi, mutlu bir Türkiye ekonomisi, sahibiyle, çalışanıyla yüzü gülen işletmeler...

           Çünkü Schneider Electric, eğitime büyük önem veriyor, eğitimi ciddiye alıyor.

            

            

            

           Yaşadığımız ekonomik dünya, verimliliğin ve maliyetleri dikkatle gözetme konusunda hepimizi uyarıyor. Her gün daha da zorlaşan koşullar, bizi yaratıcılık ve değişen pazara uyum konusunda zorunlu kılıyor. Doğru ve kaliteli bir ürün geliştirmenin yanısıra, bu ürün ve sistemin çevresindaki hizmetleri de bir paket olarak sunmak şart.

           Schneider Electric'in eğitimdeki çeyrek yüzyıllık deneyimiyle hizmet veren Eğitim Merkezi'nin öncelikli malzemesi de, hedefi de insan ! Bu noktadan hareketle hem ürüne, hem çözüme karşı bilinçli çalışanlar yetiştirmeyi amaçlayan Eğitim Merkezi, kaliteye duyarlı işletmeler, ihtiyaçlarını ortaya koyabilme yeteneğine sahip pazarlar ve verimli bir ülke ekonomisi için katkıda bulunuyor.

             

           Çağımız bilgi çağı ve bilgiye en çok ihtiyaç duyduğumuz çağ... Sektöründe rekabet edebilir olmak, bilgiye sahip olmak ve gelişen teknolojilere ayak uydurabilmekle mümkün. İşletmelerin, sahip olduğu ürünlerin tüm özelliklerini bilip uygulaması, teknik üstünlük ve zaaflarını anlayabilmesi, minimum maliyetle maksimum performans sağlayacak sistemler kurup işletmesi bugün her zamankinden daha büyük önem taşıyor.

           İşte tüm bunlar eğitimden geçiyor... verimlilik, kazanılan zaman, yükselen kar ve toplam kalite demek, Schneider Electric Eğitim Merkezi, size iyi bir eğitim vaat ediyor.

             

           Standartlara, yönetmeliklere, müşterinin yüksek kalite beklentisine uygun üretim ve tasarım yapabilmek... Üretimi insan bağımlı hatalardan arındırabilmek... Üretimin sürekliliğini sağlayacak sistemlere sahip olabilmek... Tesislerde can ve ekipman güvenliğini sağlayabilmek... Çalışanların kariyer gelişimine katkıda bulunmak ve organizasyonun verimliliğini artırmak bugün çağdaş işletmelerinin olmazsa olmaz hedefleri...
             
            
           Daha fazlası için

           Daha fazlası için 

           Eğitim

            

           Daha fazla bilgi için

           • 444 30 30