Menü içerisinden veya dünya haritası üzerine tıklayarak ülkenizi/bölgenizi seçin *
Country Selector Alternate Image
Eğitim
            
            
            

           BM-KNXDAP

           KNX Projede Ürün Seçimi, Malzeme Listesinin Çıkarılması, Programlanması ve Programlama Komutları

            
            

           Süre
           4 gün; %40 anlatım, %60 uygulama

           Katılımcılar
           Akıllı Bina otomasyon sistemlerinin işletmesinde, tasarımında , devreye alma, servis saha hizmeti verme konularında çalışan ilgililer, teknisyen ve/veya mühendisler

           Gerekli ön bilgiler
           KNX-Basic (Temel Seviye) eğitimine katılmış ve sınavda başarılı olup sertifika kazanmış olmak. ETS4 ile proje deneyimi .

           Amaçlar
           KNX haberleşmeli otomasyon sistemlerinin temelini öğrenmiş, programlama yapıp  devreye alan ve sistemde parametreleri ayarlayıp müdahale edebilen ilgililerin, bir projede sırasıyla

           • neler yapmaları gerektiği,
           • nokta  sayılarının çıkarılması,
           • Kullanılacak ürünlerin seçimi,
           • Ürünlerin programlanması,
           • Komutların tanımlanması,
           • Schneider Ürünlerinin tanıtılması, Örnek Projeler üzerinden malzemelerin seçilmesi ve malzeme listelerinin çıkarılması.
           • Schneider ürünleri ile Örnek projelerin programlanması ve programlama komutları ile ilgili detayların anlatılması

            Konularında yetkinliklerini arttırmak, proje üzerinde çalışmalarını kolaylaştırmak.

           İçerik

           KNX Temel bilgilerin hatırlatılması,
           KNX-Projede yapılacaklar,
           Projelendirme esasları,
           Schneider Ürünlerinin tanıtılması, Örnek Projeler üzerinden malzemelerin seçilmesi ve malzeme listelerinin çıkarılması.
           Schneider ürünleri ile Örnek projelerin programlanması ve programlama komutları ile ilgili detayların anlatılması

             
            
           Daha fazlası için

           Daha fazlası için 

           Eğitim

            

           Daha fazla bilgi için

           • 444 30 30