Menü içerisinden veya dünya haritası üzerine tıklayarak ülkenizi/bölgenizi seçin *
Country Selector Alternate Image
Hakkımızda
     
     
     

    2002 - 2003

     
     

    Çağdaş Yatılı Kızlar Projesi

    Anadolunun kırsal kesimlerinde yaşayan, ilk öğretim okullarındaki eğitimini başarıyla tamamlayan ancak parasızlık, imkansızlık ve her türlü ekonomik yetersizlikler nedeniyle öğrenimine devam edemeyen kız çocuklarımızın eğitim dışı kalmalarını engellemek, düzenli disiplinli DEVLET liselerinde yatılı olarak okumalarına, kendilerini geliştirip ileride meslek sahibi olmalarına katkıda bulunmak istedik.

    Bu amaçla ÇAYDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ tarafından yönetilen "Çağdaş Yatılı Kızlar Projesi"ne 2002-2003 eğitim dönemi boyunca Ana Sponsor olduk. Çünkü inanıyoruz ki iyi bir kurumsal vatandaş olmak ancak faaliyet gösterdiğimiz toplumun içinde bir birey olarak yer alabilmek ve o toplumun gelişiminin içerisinde tüm imkanlarımızla var olabilmektir.

     

    Amaç :

    Bu proje ile çok çocuklu ailelerin okumak iteyen kız çocukları, İstanbul Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteği ile Behçet Kemal Çağlar, Çamlıca, Kandilli ve Üsküdar Kız Liseleri'nde yatılı olarak okutulmakta, öğrencilerin her türlü gereksinimleri, harçlıkları sağlanmakta ve eğitim desteği verilmektedir.

    Neden Kız Çocukları ?

    Ülkemiz insanının eğitim gereksinimi çok açıktır. Çağdaş bir toplumda yer alabilmek, dünyayala hem şirketler olarak hem de toplum olarak yer alabilmek için sahip olmamız gereken en büyük ihtiyaç "nitelikli insan kaynağı" dır. Eğitim toplumun bu yolda ilerleyebilmesini sağlamak için en önemli yatırım aracımızdır.

    Bilindiği gibi kırsal alanda, çok çocuklu aileler ne yazık ki ekonomik nedenlerden ötürü kısıtlı olanaklarını erkek çocukların eğitimine aktarmakta ve de ne yazık ki kız çocuklarımızın eğitim ihtiyacı eksik kalmaktadır. Proje Bu nedenle kız çocuklarını hedeflemekte ve okuma yetisi ve isteği olan kız çocuklarımızın her birini "Çağdaş Türkiyenin Çağdaş Kızları" olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir.

    Projenin Kapsamı :

    Proje bu amaçla; 2002-2003 eğitin yılı süresinde toplam 150kız öğrenciyi kapsamaktadır.
    Proje kapsamındaki kız öğrencilerin kendi bölgelerinde bulunmayan yatılı kız liselerine yerleştirilerek orta öğrenime kazandırılmaları, bunun yanı sıra kent kültürü ve olanaklarıyla tanıştırılmaları, hızla gelişip değişmelerine ve eğitim ve kültürü özümseyerek ileri eğitim ve meslek sahibi olma yönünde gelişmelerine, bilinçli bir yurttaş olup bilinçli aileler kurmaları için yol açmaya çalışmaktadır.

    Kent liselerinde, parasız yatılı okuyup meslek sahibi olabilen kızlarımızın çoğu kendi bölgelerinde öğretmen, hemşire, doktor, hakim, kaymakam vb. Olmayı hedeflemektedir. Bu da ülkenin genel geleceğinde önemli bir etken olarak belirecektir.

    ÇYDD onların ikinci annesi :

     

    Projeyi yöneten ÇYDD kızların seçilmesinin ardından, yerleştirilmesini, toplanan kaynakların proje içerisinde kızlara maximum faydayı sağlayacak şekilde yönetilmesini, sosyal etkinliklerle kızların toplumsal gelişiminin sağlanmasını, her biriyle bireysel olarak ilgilenerek bireysel gelişimlerinin sağlanmasını ve bunun gibi daha bir çok görevi birarada üstleniyor.

    Dernek ancak aile ortamında sağlanabilecek her türlü eğitim ve kültürü sağlayarak kızların ikinci aileleri olarak her an yanlarında yer alıyor.

    Sevgili Kızlar,

    Güzel Türkçemizi doğru konuşmak, doğru ve okunaklı yazmak hepimiz için önemlidir. Yazılarınızda, imla ve noktalama işaretlerine, "ki"leri "da"ları, nerede bitişik, nerede ayrı yazacağımıza dikkat etmelisiniz. Bu alışkanlığı edinmek için bol ve ara sıra yüksek sesle kitap okumalısınız. Konuşurken sözcüklerde vurgulamaları doğru yapmak için, güzel konuşanların tonlamalarına dikkat etmeli, sözcükleri yutmamalısınız.

    Sevgili Kızlar ilk günlerde hepiniz zorluklar yaşadınız, bizler de sizleri yerleştirmek için işi gücü bırakıp koşuşturduk. Şimdi derslerinize dört elle sarılın ve eksik bilgilerinizi tamamlamaya çalışın. ÇYDD gönüllülerimiz, sizlere hafta sonları ders desteği verecektir. 

    Kızlardan Teşekkür mektupları :

      
     
    Daha fazlası için

    Daha fazlası için 

    Ortam kütüphanesi

     

    Yararlı bağlantılar