Menü içerisinden veya dünya haritası üzerine tıklayarak ülkenizi/bölgenizi seçin *
Country Selector Alternate Image
Hakkımızda
     
     
     

    Toplumsal Sorumluluk

     
     

    2002 yılında "Sorumluluk ilkesini" benimseyen Schneider Electric, kolektif ve bireysel bir referans çerçevesi belirlemiştir. 
     
    106 ülkede faaliyet gösteren Grup çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerine ve topluma yönelik taahhütler vermiştir. 
     
    Eylemlerinde ve kararlarında bir tutarlılık kaynağıdır.

    Schneider Electric çalışma alanı sağlığını ve güvenliğini iyileştirmek için küresel bir program başlatmıştır.
    Burada amacımız, yeni gelişen piyasalarda tüm çalışanların sağlık sigortasına sahip olmasını sağlamak ve iş kazalarından kaynaklanan kayıp gün sayısını %20 oranında azaltmaktır.

      
     
    Daha fazlası için

    Daha fazlası için 

    Ortam kütüphanesi

     

    Yararlı bağlantı