Menü içerisinden veya dünya haritası üzerine tıklayarak ülkenizi/bölgenizi seçin *
Country Selector Alternate Image
Hakkımızda
     
     
     

    Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi

     
     
      21. yüzyılın bu ilk yıllarında, iş, politika ve toplum olarak bir bütün halinde yeni bir çevresel, toplumsal ve sosyal sorumluluk alanına girdik. Schneider Electric bu taahhüdü kesinlikle karşılamayı planlamaktadır.

    Daha az tüketim, daha verimli üretim, yüksek enerji verimliliği ve çevre üzerinde sınırlı bir ayak izi bırakan çözümler yoluyla çevrenin korunması – tüm bu konular Schneider Electric için merkezi öneme sahiptir.

    Yeni gelişmekte olan ülkelere ilgili ürünleri ve çözümleri sunarak elektrik erişimlerini kolaylaştırmak ve ayrıca meslek dallarımızda eğitim vermek bizim için bir diğer önemli konudur.

    Ekip üyelerimiz öncelikli değişim aktörlerimizdir. Sürdürülebilir kalkınmayı ilerletmeye kararlı olduğumuz için, tüm ilerleme planlarımızı ölçmek üzere Çevre ve Toplum Barometresini oluşturduk

      
     
    Daha fazlası için

    Daha fazlası için 

    Ortam kütüphanesi