Menü içerisinden veya dünya haritası üzerine tıklayarak ülkenizi/bölgenizi seçin *
Country Selector Alternate Image
Hakkımızda
     
     
     

    Sürdürülebilir kalkınma stratejimiz

    Enerji ve çevre sorumluluğu, Schneider Electric kültürünün ve stratejisinin merkezinde yer alır. Sürdürülebilir kalkınma, mobilizasyon, büyüme ve farklılaşma için gerçek ve gerekli bir fırsattır ve Schneider Electric’in iki ana zorunluluğa yenilikçi ve etkili çözümler sağlamaya teşvik etmektedir.
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    Kuzeyde enerji israfını azaltmaya yardımcı olacak, çevreye karşı duyarlı üretim ve tüketim alışkanlıkları kazandıracak ürünler ve çözümler piyasaya sürmek 

    Güneyde temiz, geri dönüştürülmüş suya, elektriğe ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma olanağına sahip olmayan 1,6 milyar insanın enerjiye erişimini artırmak.

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    2002 yılında Sorumluluk İlkelerimizi benimseyerek, Schneider Electric kendisini kolektif ve kişisel referans çerçevesi olarak konumlandırdı. Benzer şekilde, 2005 yılında belirlenen şirket ölçüm aracı olan Çevre ve Toplum Barometresi, tüm çalışanları seferber etmektedir ve Schneider Electric'in önlem planının tüm ilgili kişilerle ortak bir şekilde izlenilmesini sağlamıştır.

      
     

    Ortam kütüphanesi