Menü içerisinden veya dünya haritası üzerine tıklayarak ülkenizi/bölgenizi seçin *
Country Selector Alternate Image
Hakkımızda
     
     
     

    Sürdürülebilir kalkınma organizasyonumuz

    2002 yılında kurulan Sürdürülebilir Kalkınma Departmanı dünyayı etkileyen büyük değişikliklere dikkat çekmekten ve bunları açıklamaktan sorumludur. Bunlar ekonomik, jeopolitik, toplumsal değişiklikler ve ayrıca çevresel korumayla ilişkili değişikliklerdir.
     
     

    Departman ve ekip üyeleri şunlardan sorumludur:

    • Grubun sürdürülebilir kalkınma önceliklerini düzenlemek ve yürütmek,
    • paydaşlara yanıt vermek,
    • farkındalığı arttırmak ve önlem alınmasını sağlamak için kaynak dağıtımını gerçekleştirmek,
    • Grup bünyesinde çevreyle ilgili sorunları ele almak,
    • iki büyük projeye liderlik etmek:  karbon ayak izi ve enerji programlarına erişim.

    Schneider Electric SA’nın Yönetim Kurulu üyesi olan James Ross özellikle sürdürülebilir enerji konularına ve çevresel ve toplumsal risklere dikkat çekmektedir.

     
     
     
     
     
     
     
      Şirketi, Yeni Dünya ve Toplum
    Sorunlarını yönetmeye hazırlamak için
     
     
      
     
    Daha fazlası için

    Daha fazlası için 

    Ortam kütüphanesi