Menü içerisinden veya dünya haritası üzerine tıklayarak ülkenizi/bölgenizi seçin *
Country Selector Alternate Image
Hakkımızda
     
     
     

    Kurumsal Sorumluluklar

     
     
      Tüm ekip üyelerinin sorumluluk yaklaşımını benimseyebilmesi, bunu yerel kültüre ve yasalara uygulayabilmesi için referans belgeler tüm Grup geneline dağıtılmıştır.

    Sorumluluk İlkesi
    Küreselleşen bir dünyada, Sorumluluk İlkelerimiz her bir ekip üyesinin kararlarını ve eylemlerini yönlendirecek bir referans çerçevesi sunmaktadır. Belge, Grubun çalışanları, iş ortakları, hisse sahipleri, toplum ve yeryüzü de dahil olmak üzere tüm paydaş gruplarına yönelik taahhütlerini ana hatlarıyla belirlemektedir.

    2002 yılının sonlarında, 2003 yılının başlarında kabul edilen Sorumluluk İlkeleri 15 uluslararası çalışma grubundaki 600 çalışan tarafından belirlenmiştir. Her bir ekip üyesine ve bütün olarak Gruba bir referans çerçevesi sunmaktadır. Bu kılavuzlara uyulmaması ciddi bir hata olarak kabul edilmektedir.

    Politikalar
    Grup politikalarının tamamı bu Sorumluluk İlkelerine uygundur.

    Çevresel konular
    Schneider Electric’in ilk kez 1992 yılında yayınlanan ve 2004 yılında güncellenen çevre politikası 2007 yılında onaylanmıştır. Üretim işlemlerini geliştirmek, eko-tasarımı teşvik etmek ve çevre koruması alanındaki müşteri beklentilerini verimli ürün ve hizmet çözümleri oluşturarak entegre etmek üzere tasarlanmıştır.

    Toplumsal konular
     Sorumluluk İlkelerimiz, Schneider Electric’in toplumsal sözleşmesidir. Çeşitliliği, işe alımları, uluslararası hareketliliği, eğitimi, liderlik yeteneklerini, toplam dengeyi ve sağlığı düzenleyen insan kaynakları politikaları Grup geneline dağıtılmıştır.

      
     
    Daha fazlası için

    Daha fazlası için 

    Ortam kütüphanesi