Menü içerisinden veya dünya haritası üzerine tıklayarak ülkenizi/bölgenizi seçin *
Country Selector Alternate Image
Hakkımızda
     
     
     

    Taahhütler

    Uluslararası yasalara ve diğer taahhütlere uygunluk Schneider Electric sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etme taahhüdünü ve toplum genelindeki sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etme etkinliklerine katılımını teyit eder.
     
     

    > Enerji Tasarrufu için İttifak
    2008 yılında, Schneider Electric Enerji Tasarrufu için İttifak'a katıldığını bildirdi. Enerji Tasarrufu için İttifak, daha sağlıklı bir ekonomi, daha temiz bir çevre ve daha yüksek enerji güvenliği elde etmek için enerji verimliliğini dünya genelinde artırmak üzere birlikte çalışan önemli işletme, devlet, çevre ve tüketici liderlerinden oluşan, kar amaçsız bir koalisyondur.

    Schneider Electric'in küresel emisyon hedeflerini yakalamak için enerji verimliliğinin en hızlı, en ucuz ve en etkili yol olduğuna dair inancı Enerji Tasarrufu için İttifak misyonuna uygundur. Bir üye olması, Schneider Electric'e endüstri, bina, konut ve veri merkezi pazarlarında enerji tasarrufu çözümlerini daha etkin bir şekilde savunma olanağı tanımaktadır.

    1977 yılında kurulan ve merkez şubesi Washington, DC’de olan İttifak, sürdürülebilir enerji geleceğini teşvik etmek için kamusal ve özel sektör ortaklarıyla sürekli olarak yeni başarılara imza atmaktadır.

    > Stajyerlik Anlaşması (Fransa)
    Schneider Electric, Fransa’da bir stajyerlik anlaşması imzalamıştır. Anlaşma, önceki Fransa Çalışma, Toplumsal Bağlılık ve Barınma Bakanı Jean-Louis Borloo, Henri Lachmann’a stajyerliği geliştirmek için kurumsal destek oluşturmaya yönelik özel bir görev verdikten sonra Grubun inisiyatifleri doğrultusunda gelişmiştir.

    > Bali İklim Değişikliği Konferansı
    Grup, Aralık 2007’de Bali’de gerçekleştirilen  uluslararası iklim değişikliği konferansına imza sahibi olarak katılmıştır. 190 ülkeden temsilci konferansa katılmıştır ve 10.000’den fazla dinleyici konferansta bulunmuştur.

    > Clinton İklim İnisiyatifi
    2007 yılında, Schneider Electric Clinton İklim İnisiyatifi’ne katılmıştır. Bu uluslararası inisiyatif, dünyanın en büyük kırk şehrinin binalarda enerji tüketimini daha verimli bir şekilde yöneterek sera gazı emisyonlarını azaltmasına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.

    > Çeşitlilik Anlaşması
    Schneider Electric 2004 yılında Institut Montaigne tarafından sunulan Çeşitlilik Anlaşması'nı imzalamıştır. Fransa’nın sınırlarını aşan bu anlaşma ile Grup, anlaşmanın prensiplerini tüm ev sahibi ülkelerde uygulama veya benzer politikaları güncelleme kararı almıştır.

    > Fransa çevre zirvesi
    2007 yılında, Fransa günümüzün çevresel sorunlarına dikkat çekmek için tüm ilgili kişilerin bir araya geldiği ulusal bir çevre zirvesi düzenledi. Schneider Electric, enerji verimliliğinin teşvik edilmesi ile ilgili görüşmelerde yer almıştır.

    > Küresel İlkeler Sözleşmesi
    1999 yılında BM Genel Sekreteri Kofi Annan’ın başlattığı Küresel İlkeler Sözleşmesi, şirketleri ve sivil toplum örgütlerini Birleşmiş Milletler'in "Pazar gücünü evrensel idealler yetkisiyle birleştir" ekseni etrafında bir araya getirmiştir. Schneider Electric, Aralık 2002’deki bu Anlaşmaya katılarak evrensel değerlere verdiği desteği kamusal olarak ifade etmiştir. Grup 2003’ten itibaren bu taahhüdü ortaklarıyla paylaşmak üzere çalışmaktadır.

    > Nicolas Hulot’un çevre paktı
    Grup, 2007 yılında Fransız çevreci Nicolas Hulot’un çevre paktını ilk imzalayan endüstri şirketi olmuştur, paktın on hedefinin kurumsal stratejiye entegre edilmesi amaçlanmıştır.

    > Uluslararası Observatoire Birliği
    Schneider Electric ayrıca Uluslararası Observatoire Birliği'nde (OSI) yer almaktadır. Şirketler, eğitimciler ve eğitmenler arasında bir ortaklık ilişkisi ve karşılıklı sorumluluk geliştirmeyi amaçlayan “ömür boyu eğitim ve öğretim hakkı” üzerine imza atılmıştır.

    > Dünya Sağlık Örgütü
    Schneider Electric, kendi politikalarını tanımlarken Dünya Sağlık Organizasyonu’nun sağlık tanımını kullanmaktadır (“Sağlık, fiziksel, zihinsel olarak tamamen iyi olma durumu, herhangi bir hastalığın veya rahatsızlığın hiçbir şekilde olmama halidir”).

    Standartlar organizasyonu
    Schneider Electric, Fransa standartlar organizasyonu AFNOR bünyesinde etkin rol oynamaktadır. Özellikle, sürdürülebilir kalkınmada çalışma grubuna katılmaktadır. Grup, ürünlerine uygulanan standartların geliştirilmesinde uluslararası standartlar organizasyonuyla birlikte çalışmaktadır:
    > Union Technique de l’électricité et de la communication (UTE), 
    > Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC),

    > Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC),
    > ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO). 

    Diğer kurumlar
    Uzun yıllardan beri, Grup şirket sponsorluk konularında yer alan kar amacı gütmeyen bir Fransız organizasyonu olan Association pour le développement du mécénat’ı (Admical) ve şirketlere kendi kurumsal sosyal sorumluluk politikalarını uygulamaya yardım eden Institut du mécénat social’ı (IMS) etkin olarak desteklemektedir. Son olarak, Grup özellikle de iş sağlığı alanında CSR Europetarafından yürütülen çalışmalara katılmaktadır.
    Schneider Electric şu kurumların üyesidir:
    > Fransa kurumsal sorumluluk çalışma merkezi (ORSE) Yönetim Kurulu, 
    > Fransa Küresel İlkeler Sözleşmesi ağı. 

      
     
    Daha fazlası için

    Daha fazlası için 

    Ortam kütüphanesi