Menü içerisinden veya dünya haritası üzerine tıklayarak ülkenizi/bölgenizi seçin *
Country Selector Alternate Image


Hakkımızda


     
     
     

    Çevre ve Toplum Barometresi

    Sürdürülebilir kalkınmayı kendi büyüme stratejimizle birleştirerek, tüm çalışanlarımız için güvenli çalışma koşulları ve temel sağlık sigortası sağlamayı önceliğimiz haline getirdik. Çeşitliliği destekliyor ve çalışanlarımızın yeteneklerini ve potansiyellerini geliştiriyoruz.
     
     
     
     
     
     
     

    Çevre ve Toplum Barometresi, birlikte sorumlu kurumsal performansı ölçmemizi sağlayan on kalkınma planından oluşur

    > Çalışanlar

    • İş kazalarından dolayı kaybedilen gün sayısını her çalışan ve her yıl başına %20 oranında azaltmak
    • Tüm çalışanların temel sağlık sigortasına sahip olmasını sağlamak
    • Uluslararası hareketlilik programı kapsamındaki kişilerin %20’sinin kadın olmasını sağlamak

    > Topluluk

    • 1 milyon Avro değerinde Schneider Electric ekipmanı bağışı
    • Tesislerimizin %90’ının gençliğe sunulan fırsatlar alanında Schneider Electric Vakıfları ile uzun süreli bir bağlılığının olmasını sağlamak

    > Çevre

    • Tüm üretim ve lojistik tesislerinin ISO 14001 ile sertifikalandırılması
    • Toplam ürün gelirinin %50'sinden fazlasını temsil eden 120 ürün için çevresel profil temin etmek
    • Üretim tesisi çalışanı başına düşen enerji tüketimini %10 oranında azaltmak (MWh/yıl)

    > Kurumsal yönetim

    • Toplam satın almaların %60’ını Küresel İlkeler Sözleşmesini destekleyen tedarikçilerden yapmak
    • Dört ana toplumsal sorumluluk yatırımı endeksi ailesine dahil olma

    Hesaplama şekilleri

    Çevre ve Toplum Barometresi dahilinde tanımlanan 10 kalkınma planının tümü Schneider Electric’in sorumlu kurumsal performansına eşit ölçüde katkıda bulunmaktadır. Üç ayda bir yapılan incelemenin temelini oluştururlar. Doğrudan ilgili olan departmanlar tarafından oluşturulmakta olup (insan kaynakları, çevresel ürünler/tesis, vakıf), yönetimi ve idaresi sürdürülebilir kalkınma departmanı tarafından sağlanmaktadır.

      
     
    Daha fazlası için

    Daha fazlası için 

    Ortam kütüphanesi