Menü içerisinden veya dünya haritası üzerine tıklayarak ülkenizi/bölgenizi seçin *
Country Selector Alternate Image


Hakkımızda


     
     
     

    Çevre ve Toplum Barometresi

    Çevresel Performans

     
    Çevreye karşı yaptığımız taahhütle eko-üretim ve eko-tasarım süreçlerini geliştirmekteyiz. Ayrıca, tesislerimizin enerji verimliliğini iyileştirmeye odaklanıyoruz.
     
     

    Tesis ortamı

    • Tüm üretim ve lojistik tesislerinin ISO 14001 ile sertifikalandırılması

    Müşteriler

    • Toplam ürün gelirinin %50'sinden fazlasını temsil eden 120 ürün için çevresel profil temin etmek

    Enerji verimliliği

    • Üretim tesisi çalışanı başına düşen enerji tüketimini %10 oranında azaltmak

     

    Tesis ortamı

    Müşteriler

    Enerji verimliliği

      
     
    Daha fazlası için

    Daha fazlası için 

    Ortam kütüphanesi