Menü içerisinden veya dünya haritası üzerine tıklayarak ülkenizi/bölgenizi seçin *
Country Selector Alternate Image


Hakkımızda


     
     
     

    Çevre ve Toplum Barometresi

    Çalışan Performansı

     
    Sürdürülebilir kalkınmayı kendi büyüme stratejimizle birleştirerek, tüm çalışanlarımız için güvenli çalışma koşulları ve temel sağlık sigortası sağlamayı önceliğimiz haline getirdik. Çeşitliliği destekliyor ve çalışanlarımızın yeteneklerini ve potansiyellerini geliştiriyoruz.
     
     

    Sağlık ve Güvenlik

    • İş kazalarından dolayı kaybedilen gün sayısını her çalışan ve her yıl başına %20 oranında azaltmak
    • Tüm çalışanların temel sağlık sigortasına sahip olmasını sağlamak

    Çeşitlilik

    • Uluslararası hareketlilik programı kapsamındaki kişilerin %20’sinin kadın olmasını sağlamak

     

    Sağlık ve Güvenlik

    Sağlık ve Güvenlik

    Çeşitlilik

      
     
    Daha fazlası için

    Daha fazlası için 

    Ortam kütüphanesi