Menü içerisinden veya dünya haritası üzerine tıklayarak ülkenizi/bölgenizi seçin *
Country Selector Alternate Image
Hakkımızda
     
     
     

    Atık

     
     
      

    Atık, kirliliğin temel nedeni ve ayrıca ham maddelerin olası kaynağı olduğu için, atık yönetimi çevre koruması bakımından öncelikli bir husustur. Bir üretici olarak Schneider Electric, atık yönetiminden sorumludur.

    İçerik
    Atık, kirliliğin ana nedeni ve ayrıca ham maddelerin olası kaynağı kabul edildiği için, atık yönetimi çevre koruması hususu bakımından en önemli önceliklerden biridir.

    Bu öncelik, Avrupa direktifi Elektrikli ve Elektronik Ekipmanların Atılması (WEEE) gibi özellikle nihai elektrikli ürünlerin atıklarını kapsayan politik taahhütlerde ve yönetmeliklerde kendini göstermektedir.

    Schneider Electric’in taahhüdü
    Faaliyetlerinin 'işletmeden işletmeye’ olması nedeniyle, Schneider Electric ürünlerinin büyük bir kısmı WEEE direktifinin dışındadır ve hizmet ömrü dolan ürünlerden son kullanıcı sorumludur.
    Ancak, Schneider Electric atık konusunda aktif olarak sorumluluk almaktadır ve atık arıtımının ve ürünlerinin düzenlenmesinin ve finanse edilmesinin insan ve çevre güvenliği bakımından yararlı olabilmesi için özel bir program başlatmıştır.

    Ayrıca, geri dönüşüm kavramını kullanıcı ve doğal kaynaklar bakımından maliyeti optimize etmek için tamamen entegre etmiştir.

      
     
    Daha fazlası için

    Daha fazlası için 

    Ortam kütüphanesi

     

    Yararlı bağlantı