Menü içerisinden veya dünya haritası üzerine tıklayarak ülkenizi/bölgenizi seçin *
Country Selector Alternate Image
Hakkımızda
     
     
     

    Çevresel yönetim

     
     
      Endüstri dünyasında, çevresel koruma giderek büyüyen bir sorundur ve Schneider Electric için stratejik önceliklerden biridir. Tesislerimizin çevresel performansını sürekli olarak iyileştirmek için tamamen motive olmuş bir şekilde çalışıyoruz.

    İçerik
    Schneider Electric ne enerji üreticisi ne de dağıtımcısıdır. Faaliyeti
    öncelikle montaj ve izleme tekniklerinde yer almaktadır ve metallerin işlenmesi ve atılması gibi çevre üzerinde daha fazla etkisi olan çok az sayıda işlemi entegre etmektedir.

    Bugün Grup bünyesinde Seveso sınıflandırmasına

    girmeyen 200’den fazla endüstriyel tesis vardır.

    Schneider Electric’in taahhüdü
    Grubun faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde doğal kaynakların kullanımını iyileştirmek ve çevresel performansları sürekli olarak geliştirmek için Schneider Electric, çevresel yönetim bakımından entegre bir sistem uygulamaktadır.

    Üç ana programımız:

      
     
    Daha fazlası için

    Daha fazlası için 

    Ortam kütüphanesi