Menü içerisinden veya dünya haritası üzerine tıklayarak ülkenizi/bölgenizi seçin *
Country Selector Alternate Image
Hakkımızda
     
     
     

    Eko-Tasarım

     
     
       Eko-tasarım, ürünlerin çevre üzerindeki etkilerini azaltarak Schneider Electric müşterilerine... ve dünyamıza faydalı olmaktadır

    Bağlam
    Avrupa’da konuya ilişkin yönetmelik inisiyatifleri daha fazladır ve daha gelişmiştir. Mevcut öncelik enerji tüketimine odaklanmaktadır, ancak tüm etkileri azaltma isteği tehlikeli maddeleri, atık üretimini ve enerji tüketimini.

    sınırlandırmak gibi diğer etkileri de içermektedir.

    Bu nedenle, daha fazla çevre dostu ürünlerin geliştirilmesini desteklemek üzere Avrupa Birliği 2005 yılında Enerji Kullanan Ürünler (EuP) çerçeve direktifini (ürünlerin eko-tasarımı hakkında direktif) yayınladı, bu direktif öncelikli sektörlerde eko-tasarım yaklaşımının arttırılmasını veya bazı ürünlerin etkilerini azaltmayı amaçlamaktadır.

    Schneider Electric’in taahhüdü
    Schneider Electric’in tedariki EUP hedefinin dışında olsa da, tüm geliştirme etkinliklerinde eko-tasarım yaklaşımını benimsemektedir ve Ürünlerin Çevre Profilleri (PEP'ler)

    ile ürünlerinin tüm çevresel özelliklerini açıklamaktadır.
      
     
    Daha fazlası için

    Daha fazlası için 

    Ortam kütüphanesi

     

    Yararlı bağlantı