Menü içerisinden veya dünya haritası üzerine tıklayarak ülkenizi/bölgenizi seçin *
Country Selector Alternate Image


Hakkımızda


     
     
     

    Enerji Önlemi

    Müşterilerinin enerji verimliliği ortağı olarak Schneider Electric, çözümlerini Enerji Önlemi adı verilen enerji verimliliği programı aracılığıyla geliştirdiği kendi üretim tesislerine uygulamaktadır.
     
     

    Schneider Electric’in taahhüdü
    2005'ten 2008'in sonuna kadar, Grup enerji tüketimini çalışan başına %10 azaltmak istemiştir. Bu özel önlemden beş alan yararlanacaktır: ısıtma, iklimlendirme, ekipman, (özellikle BT), aydınlatma ve özel üretim işlemleri.

    Araçlar

    • Uluslararası araç paketi
     Schneider Electric intranetinde bir uluslararası enerji verimliliği araç paketi mevcuttur. Tüm enerji verimliliği tedarikini bir araya getirmektedir:
     bölüm bazında müşteri gereksinimleri, önemli uygulamalar ve tüm çözümler ve başarı hikayeleri
    • ”Enerji şampiyonları” 
     Ana misyonları projenin ilerlemesini kontrol etmek ve tesis Müdürüne ve Enerji Önlemi ekibine bildirmek, amaçlara ulaşılmasını sağlamak, değişiklikleri yönlendirmek ve tüm çalışanları ve yöneticileri eğitmektir

    Yöntem

     

     
     

    Çevre ve Toplum Barometresi hedefi

    Üretim tesisi çalışanı başına düşen enerji tüketimini %10 oranında azaltmak

    > Çevre ve Toplum Barometresini görüntülemek için buraya tıklayın
     
     
      
     
    Daha fazlası için

    Daha fazlası için 

    Ortam kütüphanesi

     

    Yararlı bağlantı