Menü içerisinden veya dünya haritası üzerine tıklayarak ülkenizi/bölgenizi seçin *
Country Selector Alternate Image
Hakkımızda
     
     
     

    Karbon Değerlendirmesi

    Schneider Electric, ilk karbon değerlendirmesini Grubun ve ortaklarının çevre üzerindeki etkilerini ölçmek ve azaltmak amacıyla 2007 yılında gerçekleştirmiştir.
     
     

    Schneider Electric’in taahhüdü
    Endüstriyel işlemlerinde düşük bir enerji tüketimine sahip olmasına rağmen, Schneider Electric proaktif bir yaklaşım benimseyerek kendisinin ve ortaklarının emisyonlarını ölçmek üzere 2007 yılında bir karbon değerlendirmesi* gerçekleştirmiştir.

    Araç
    Karbon değerlendirmesi, doğrudan ve dolaylı emisyonların değerlendirilmesini sağlayan bir sevkiyat çıkış profili ile başlar.

    • Emisyon ağırlıklarının aşağıdakilere göre bir hiyerarşisini çıkarmak için:
     etkinlikler, Grup tarafından satılan ürün türleri, farklı emisyon durakları (tesis, satın alınan işletmeler, lojistik, vb. bazında enerji tüketimi).
    • Fosil yakıt kullanımına olan bağımlılığını değerlendirmek.
    • Emisyonları azaltmak, çalışılan tüm sektörlerdeki karbon içeriğini azaltmak ve ekonomik kırılganlığı azaltmak için eylem planları sunmak.

    Yöntem

      
     
    Daha fazlası için

    Daha fazlası için 

    Ortam kütüphanesi