Menü içerisinden veya dünya haritası üzerine tıklayarak ülkenizi/bölgenizi seçin *
Country Selector Alternate Image
Hakkımızda
     
     
     

    WEEE

    Faaliyetlerinin «işletmeden işletmeye» olması nedeniyle, Schneider Electric ürünlerinin büyük bir kısmı WEEE direktifinin dışında kalır. Ancak, Grup sorumlu bir yaklaşım sergilemektedir ve özel bir program başlatmıştır.
     
     

    Schneider Electric’in taahhüdü

    • Bu alanda, Schneider Electric önlemi üç eksen etrafında oluşturulmuştur:
    • hizmet ömrü dolan ürünler için atık kanalları belirleme, ürünlerin kullanım sürelerini geçerli eko-tasarım aracılığıyla tasarım aşamasıyla entegre etmek, ürünün son kullanma tarihindeki ayıklama aşamasını dikkate alma,
    • işlem sırasında meydana gelen atık hacmini azaltma.

    Yöntem

    • Schneider Electric ürün belgesindeki "son kullanma tarihi" talimatlarını insanların ve çevrenin bu aşamada güvenliğini sağlamak üzere müşterilerini iyi uygulamalar bakımından bilgilendirmek için
     bir araya getirmektedir.
    • 25 Avrupa ülkesinin tamamında, Schneider Electric elektrikli ekipman atığının yönetiminden sorumlu kolektif kurumlara katılmıştır.
    • Çevresel sorumluluk ruhu kapsamında diğer ürünler için, Schneider Electric tüm tedariklerinde bu direktifin ilkelerini izlemek ve profesyonel elektrikli ekipmanlarının son kullanma tarihinin organizasyonel ve finansal bir perspektiften dikkate alınmasını sağlamak için çeşitli sorumlulukları yerine getirmektedir.
     Bu nedenle, Schneider Electric çevre ve bina atığı yönetiminde daha etkili ve güçlü olmak için
    • global bir çaba göstermektedir. Bu konuyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmaktadır.
    • Elektrik ürünlerinin sahiplerine bir hizmet desteği sağlamaktadır.
    • Elektrikli ürünlerin geri dönüşüm potansiyelini belirlemek için tanınmış ve standartlaştırılmış yöntemlerin geliştirilmesinde yer almaktadır.
      
     
    Daha fazlası için

    Daha fazlası için 

    Ortam kütüphanesi

     

    Yararlı bağlantı