Menü içerisinden veya dünya haritası üzerine tıklayarak ülkenizi/bölgenizi seçin *
Country Selector Alternate Image
Hakkımızda
                
                
                

               Bilgi Güvenliği Politikası

                
                

               ISO27001 Politikası Duyurusu

               Değerli İş Ortaklarımız ve Paydaşlarımız,

               Schneider Electric yönetimsel verimliliğin ve etkinliğin artırılmasının, misyon-vizyonumuza ve şirket stratejik hedeflerimize ulaşma konusunda son derece önemli olduğuna inanmaktayız.

               İş ortaklarımıza ve paydaşlarımıza sunduğumuz; BGYS kapsamını oluşturan network ve altyapı, iletişim, yazılım, bilgi teknolojileri destek hizmetleri ve ilgili tüm iş süreçleri ve insan kaynakları, muhasebe ve finans süreçleri gibi destekleyici süreçlerinde bilginin güvenliğini sağlanması ve sürdürülmesine ilke edinir.

               Schneider Electric olarak Bilgi Güvenliği temel hedeflerimiz;

                Bilgi güvenliğini etkin biçimde yöneterek bilgi güvenliği kaynaklı yaşanabilecek zararları asgariye indirmek,

                Bilgi güvenliği ihlal olayı yaşama ihtimalini düşürmek, yaşanması durumunda koordineli biçimde yanıt verebilmek,

                Kritik iş süreçlerinde yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek, geçilemediği durumda hedeflenen kurtarma süresi içerisinde tekrar çalışabilir hale gelmek,

                Tüm iş süreçlerinin birbiri ile entegre, uyumlu ve dengeli olmasını sağlamak,

                Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve üçüncü taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan sözleşmelere uymak,

                Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında müşterilerimizin bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişebilirliğini sağlamak,

                Çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve kamuoyu nezdindeki itibar ve marka değerimizin korunması,

                Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'nin sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır.

                 
                
               Daha fazlası için

               Daha fazlası için 

               Çözümler, ürünler ve servislerimizle ilgili bilgi için

                

               Sayılarla Schneider Electric

               €25 milyar
               satış, 2014 yılında

               170,000+
               çalışan, 100'den fazla ülkede

               %45
               gelir, yeni ekonomilerde