Menü içerisinden veya dünya haritası üzerine tıklayarak ülkenizi/bölgenizi seçin *
Country Selector Alternate Image
Kariyer
                
                
                

               Çevrimiçi İş Başvuru Sözleşmesi

                
                

               Schneider Electric çevrimiçi işe alım sistemi oluşturmuştur. İş arama işlevine geçmeden önce aşağıdaki koşulları onaylamanız gerekmektedir.

                
                
                
                
                
                
                

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

               Schneider Electric İK web sitesinde bulunan iş teklifleriyle ilgilenen taraflar (bundan sonra "başvuru sahipleri" olarak anılacaktır), bir başvuru gönderebilir.
               Başvuru genelde özgeçmiş ve/veya ön yazı gibi birkaç belgeden oluşmaktadır.
               Başvuru, oturum açma ve parola gerektiren özel bir alandan gönderilir.
               Bir pozisyon için başvurularını gönderen kişiler, kişisel bilgilerini sağlamalıdır. Bu bilgiler Veri İşleme ve Özgürlüğü hakkında 6 Ocak 1978'te değiştirilen 78-17 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak korunmaktadır.
               Kişisel gizliliği korumak amacıyla Schneider Electric, Grup merkezi Fransa topraklarında yer aldığı için, yürürlükteki Fransa yasalarıyla uyumlu bir kişisel veri koruma politikası belirlemiştir.
               Taahhüdümüz:

               1. Başvuru Sahiplerine Ait Kişisel Verilerin Korunması

               Schneider Electric, Veri İşleme ve Özgürlüğü hakkındaki 6 Ocak 1978 tarihli yasanın hükümleri uyarınca bireylerin kişisel verilerinin korunmasına ilişkin kuralları desteklemekte ve zorunlu kılmaktadır.
               Bu amaçla, Schneider Electric 16 Mart 2007'de bir Kişisel Verileri Koruma Komitesi (bundan sonra "Komite olarak anılacaktır") kurmuştur. Komite, Schneider Electric'teki tüm kişisel verilerin sürekli olarak koruma altında olması için çalışır.
               Schneider Electric, başvuru sahipleri tarafından verilen kişisel bilgilerin gizliliğini korumak için tüm gerekli önlemleri almayı taahhüt etmektedir.
               Bu gizlilik zorunluluğu, işe alım sürecindeki hiçbir üçüncü tarafın başvuru sahibinin kişisel bilgilerine doğrudan veya dolaylı olarak erişemeyeceği anlamına gelir.

               2. Veri Toplamanın Amacı

               Schneider Electric, insan kaynakları sisteminde toplanan kişisel verileri sadece işe alım amacıyla kullanacağını ve saklayacağını taahhüt etmektedir.
               Schneider Electric'in iş başvurularını işlemek için Schneider Electric Group adına üçüncü tarafları dahil etmesi durumunda söz konusu taraflar da aşağıdaki amaçlarla bir Gizlilik Anlaşması imzalayarak taahhüt edecektir:

               • Kişisel veri korumayla ilgili yürürlükteki standartlara uyma;
               • Kişisel verilerin gizliliğini koruma;
               • Amaca uygun hareket etme.

               3. Toplanan Kişisel Verilerin Türü

               Kişisel veriler, başvuru sahiplerini tanımlamayı sağlayan ve bunlarla iletişime geçmeye olanak veren bilgiler olarak tanımlanmaktadır. Bu bilgiler şunlardır:

               • Adı ve soyadı;
               • Adresler;
               • Telefon veya faks numaraları;
               • E-posta adresleri;
               • Başvuru sahiplerini tanımaya olanak sağlayacak her türlü bilgi.

               Schneider Electric başvuru sahiplerinin kendi verdiklerinden başka sadece kişisel verileri toplayacaktır. Bu, başvuru sahiplerinin kişisel verileri iletmemekte serbest olduğu anlamına gelmektedir. Ancak bu durumda, söz konusu bilgi bir talebi gerçekleştirmek için gerekiyorsa bu talep gerçekleştirilemeyebilir.

               4. Kişisel Verileri saklama süresi

               Schneider Electric, sağlanma amaçlarına uygun olarak kişisel verileri sınırlı bir süre için saklanacağını taahhüt etmektedir.
               Başvuru sahiplerinin kişisel verileri maksimum iki yıl saklanacaktır.

               5. Başvuru sahiplerinin kişisel verilerini Schneider Electric'in bağlı şirketlerine iletmesi

               Schneider Electric, dünya çapında faaliyet göstermektedir ve Schneider Electric İnsan Kaynakları web sitesinden toplanan veriler dünyanın dört bir yanındaki bağlı şirketlere gönderilebilir. Bu amaçla başvuru sahibinin bunu kabul etmesi gerekmektedir. Başvuru sahibinden kutuyu işaretlemesi ve böylelikle bu sözleşmeyi onaylaması istenir.

               6. Tanımlama Bilgileri

               Sadece bellekte yer aldığı ve dolayısıyla sabit sürücüden erişilemediği ve tarayıcı oturumuyla birlikte silindiği için tanımlama bilgilerinin kullanılması güvenlik sorununa yol açmamalıdır.

               7. Kişisel verilere erişim, bunları düzeltme veya kaldırma haklarını kullanma

               Schneider Electric'in İK web sitesinden başvuru gönderen herhangi birine otomatik olarak "Kişisel Özgeçmiş Sayfası" ayrılacaktır.
               "Kişisel Özgeçmiş Sayfası"na erişmek için kişinin kayıt sırasında seçtiği bir kullanıcı adına ve parolaya sahip olması gerekmektedir. Kullanıcı adı ve parola kaybedilirse, "Oturum açma tanımlama alanı" içindeki Oturum Açma Yardım bağlantısını tıklayarak bunları bulmak mümkündür. Daha sonra parolayı içeren bir e-posta gönderilecektir.
               Başvuru sahipleri, aşağıdaki gibi verilere erişme, bunları düzeltme veya kaldırma haklarını kullanabilirler:
               Erişim Hakkı: Tüm bilgiler ve özellikle mevcut veri işlemede toplanan kişisel verilerin kopyaları, erişim haklarını kullanan başvuru sahiplerine sağlanabilir. Söz konusu talebin mantıklı olması koşuluyla kişisel verilerin bir kopyası başvuru sahibine ücretsiz olarak sağlanır. Bu amaçla, başvuru sahibinin web yöneticisiyle iletişim kurması gerekmektedir;
               Düzeltme Hakkı: Başvuru sahibi, Kişisel Özgeçmiş Sayfasına bağlanmalıdır. Daha sonra başvuru sahibi istediği değişiklikleri çevrimiçi gerçekleştirebilir;
               Kaldırma Hakkı: Başvuru sahibi bu amaçla web yöneticisine bir talep göndermelidir.
               Bu belge hakkındaki tüm sorular e-posta ile aşağıdaki adrese gönderilebilir:
               global-personal-data-committee@schneider-electric.com