Menü içerisinden veya dünya haritası üzerine tıklayarak ülkenizi/bölgenizi seçin *
Country Selector Alternate Image
Haberler

   Bizden Haberler

   28/07/2016

   Schneider Electric Endüstri İş Biriminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Özalp Electrotech Dergisi’nin Endüstri 4.0 hakkındaki sorularını yanıtladı.

   Schneider Electric Endüstri İş Biriminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Özalp 3E Electrotech Dergisi’ne Endüstri 4.0 özelinde verdiği röportajda “Schneider Electric olarak Endüstri 4.0’ı bir teknolojik devrim olarak değil, daha ziyade bir evrim olarak görmekteyiz. Endüstri 4.0’a temel teşkil edecek teknolojiler, son 20 yıldır kullanılmakta. Ancak bunlar bir bütünlük içinde entegre değildi. Endüstri 4.0 konseptini, işletmelerin tedarikten imalata, toplam değerler zincirinin tek bir platform üzerinde entegrasyonu ve bu entegrasyonun yaratacağı süreç optimizasyonu olarak görüyoruz.” diyerek Schneider Electric’in konuya karşı bakış açısını paylaşmıştır.

   “ÖNCELİĞİMİZ PROSESE ÖZEL VE KATMADEĞERLİ ÇÖZÜMLER”

   Enerji yönetimini şirketin odağına yerleştiren Schneider Electric, ürün ve çözümlerini Endüstri 4.0’a hazırlamayı sürdürüyor. Sektörel bazda bilgilendirme çalışmaları da yürüten şirketin Endüstri İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Özalp, prosese özel ve katmadeğerli çözümlerle rekabet avantajı sağladıklarını söylüyor.

   Schneider Electric’in “Enerji Yönetiminde Global Uzman” sloganı, hangi yaklaşımların bir sonucudur?
   Schneider Electric, şirketin odağına enerji yönetimini koymaktadır. Şirketimizin tüm iş birimleri, bu yaklaşımı ürün ve çözüm geliştirme süreçlerinde uygulamaktadır. Enerji verimliliğini, hem sanayi ve binalardaki enerji maliyetleri unsuru açısından hem de sürdürülebilir bir dünya için önemli buluyoruz. Yapılan araştırmalar, önümüzdeki 50 yılda enerjinin dört kat daha verimli kullanılması gerektiğini göstermektedir. Bu nedenle enerji yönetiminin bir sosyal sorumluluk olduğunu da düşünmekteyiz.

   Mehmet Özalp 3E 

   Enerji yönetimi anlamında Türkiye’de endüstrinin hangi alanlarında daha fazla açık var? 
   Enerji verimliliği, oldukça geniş bir alan. Kavramın içerisine bina tasarımı, yalıtım, ısı yönetimi ve aydınlatma gibi farklı bileşenler girmekte. Schneider Electric olarak, enerji verimliliği danışmanlık şirketi kimliğiyle saydığımız tüm bu alanlar için yol gösterici olmakla beraber üretici kimliğimizle de, gerek enerji kalitesi, gerek enerji izlemesi ve yönetimi, gerekse de, sanayi tesislerinde kullanılan kompresörler, fanlar, pompalar ve motorlarda elektrik enerjisinin verimli kullanılması için uygulamalar yapmaktayız.

   Endüstri 4.0’ı tanımladıktan sonra üretimin geleceğinde oynayacağı rolle ilgili düşüncelerinizi paylaşır mısınız?
   Schneider Electric olark Endüstri 4.0’ı bir teknolojik devrim olarak değil, daha ziyade bir evrim olarak görmekteyiz. Endüstri 4.0’a temel teşkil edecek teknolojiler, son 20 yıldır kullanılmakta. Ancak bunlar bir bütünlük içinde entegre değildi. Endüstri 4.0 konseptini, işletmelerin tedarikten imalata, toplam değerler zincirinin tek bir platform üzerinde entegrasyonu ve bu entegrasyonun yaratacağı süreç optimizasyonu olarak görüyoruz. Zaman içerisinde robotik uygulamalar, bulut teknolojisi, siber güvenlik ve Ethernet gibi başlıklarda yaşanan gelişmeler lokal alanlarda haberleşebilen cihazları, küresel ölçekte veri alışverişi yapabilir bir hale getirdi. Söz konusu toplam entegrasyon, üretim proseslerine bir optimizasyon getirecek. Endüstri 4.0’ın getirdiği teknolojik evrim sayesinde toplam değerler zinciri optimize edilebilecek. İmalat, tedarik, lojistik, satış ve satış sonrası gibi süreçlerin tek noktadan yönetilebilmesini sağlayan Endüstri 4.0, işletmelerin daha esnek imalat yapmasını sağlayacak. Üreticiler, müşteri isteklerini yakından takip edebilecek. Optimizasyon, verimlilik ve beraberinde de rekabet avantajı getirecek.

   Endüstri 4.0’a geçiş sürecini; yerel işletmeler, şirketlerin sermaye güçleri ve ülkelerin gelişmişlik düzeyleri gibi başlıklar altında değerlendirir misiniz?
   Endüstri 4.0’a uyum, sadece imalatçılar için değil tedarikçiler, lojistikçiler gibi yan dallar için de belli bir yatırım yükü getiriyor. Schneider Electric olarak, içinde bulunduğumuz dönemin Endüstri 4.0’ı anlatmak, bu yaklaşımın getireceği rekabet avantajları ve üretim esnekliği konusunda farkındalık yaratmak için uygun olduğunu düşünüyoruz. Burada hem teknik hem de ticari anlamda teşvik mekanizmaları oluşabileceğini düşünüyorum.

   Schneider Electric’in ürün ve çözümleri, Endüstri 4.0’a ne kadar hazır? 
   Endüstri 4.0 yaklaşımımızın temelinde ethernet tabanlı, siber-güvenli bağlanabilir ürünler bulunmaktadır. Hedefimiz ise 2020 yılına kadar 5 milyon IP atanabilir cihazı sistemlere entegre etmek. Bu konuda öncü olacak Hız Kontrol Cihazları, PLC’ler , kontrol panelleri geliştiriyoruz. Örnek olarak 2015 senesinde lansmanı yapılan Altivar Process hız kontrol cihazlarını gösterebiliriz. Altivar Process içerdiği kontrol fonksiyonları ve kendiliğinden bakım özellikleri ile akıllı cihazlara örnek gösterilirken dahili Ethernet ve webserver ile her türlü otomasyon sistemine entegre de edilebiliyor. Bunun yanında e-PAC M580 kontrolör ethernet omurgası ve siber güvenlik özelliğiyle Endüstri 4.0 teknolojilerine öncülük eden ürünlerdendir.
   Temelini ethernet tabanlı ürünlerden alan Schneider Electric Endüstri 4.0 yaklaşımı ile akıllı sistemler ve yazılımlar da büyük önem taşıyor. MachineStruxure ile makinelere, PlantStruxure ile hibrit otomasyon sistemlerine, Foxboro ile de gelişmiş otomasyon sistemlerine yazılım sağlıyoruz. Bu sistemlerin kullanılmasıyla Eurotherm On-line Services örneğindeki gibi dijital bakım platfomlarını oluşturuyor; müşterilerimize uzaktan, kestirimci bakım imkanı sunarak sahada hata oluşmadan fark etme şansını verebiliyoruz.

   Konunun tarafları, Endüstri 4.0’a entegre olma konusunda istekli mi? 
   Türk sanayicisinin Endüstri 4.0’a karşı ilgili olduğunu düşünüyorum. İşletmeler, konuyla ilgili çalıştaylar ve panellere katılım göstermekte. Hatta yakın tarihte TÜSİAD bünyesinde sanayi 4.0 çalıştayı gerçekleştirildi. Tüm bu çalışmalar, sanayiciden uzakta yürümüyor. Konunun tarafları da bu dönüşümün öncüsü, bir parçası olmak istiyor.

   Schneider’in endüstri iş birimi hakkında bilgi verir misiniz?
   Schneider anahtar prizden trafoya, bina otomasyonundan endüstriye çok geniş bir alanda faaliyet gösteren bir firma olup, uzmanlaşmaya önem vermesinin sonucu olarak faaliyet alanlarına göre farklı iş birimlerine ayrılmıştır. Endüstri iş birimi olarak, Makine imalatçıları ve endüstriyel son kullanıcılara ürün ve çözümler sunmaktayız.
   Çözümlerimizle, sanayide daha hızlı, daha verimli ve daha güvenilir makine ve proseslerin tesisi, işletmesi bakımını hedefliyoruz.
   Üretimin trendlerimizin odağında bakım zamanını haber veren, sanal gerçeklik uygulamaları veya QR kod ile kendini tanıtan cihazlar yer alıyor. Enerji verimliliği, hızlı haberleşme ve sensörler de son dönemde endüstri başlığı altında öne çıkmakta.
   Ürün ailesi olarak bakacak olursak, endüstriyel otomasyon komponentlerinden sorumluyuz. Bu komponentleri PLC, ekran, sürücü, sensör, sinyal, buton, servo motor ve robotik uygulamalar olarak sıralamak mümkün.

   Endüstriyel otomasyonun popülaritesinin artması, bu alandaki rekabeti kızıştırdı. Siz hangi özelliklerinizle rekabette öne geçiyorsunuz?
   Rekabette öne çıkmak için stratejimizin merkezine katma değerli imalatı koyuyoruz. Bu yaklaşımla, daha hızlı, daha verimli ve daha güvenilir makine ve endüstri çözümleri oluşturarak,rekabette avantajlı konuma geçtiğimizi düşünüyoruz. Aynı şekilde Türkiye için de katma değerli imalatın gerekli olduğuna inanmaktayız.
   Burada şüphesiz en önemli unsur, nitelikli insan kaynağıdır. Verimli sistemlerin kurulmasında rol oynayan personelin istihdamına da özel bir önem vermekteyiz.

   Yılın ilk çeyreği size yılsonuyla ilgili hangi ipuçlarını veriyor?
   Öngörülerimiz doğrultusunda ilerlediğimizi görmekteyiz. Yıl sonunda ise hedeflerimizi aşacağımızı düşünmekteyim. Robotik ve servo uygulamaları ciddi olarak büyüyen alanlar. Buralara yoğunlaşıyoruz. Enerji verimliliği popülaritesini korumakta. Sanayici, verimliliğe yönelik yatırımlarını ara vermeden sürdürüyor.

   Yeni ürün ve çözümleriniz konusunda açıklama yapar mısınız?
   Schneider Electric, çözüm odaklı olmayı sektörel uzmanlaşmayla bağdaştırıyor. Bu doğrultuda yeni ürün ve çözümler her bir hedef sektör için teknik, ticari ihtiyaçları gözetilerek geliştirilip, pazara ulaştırılıyor. Örneğin sektörün adı makine olsa da, bir vinç imalatçısında yaratcağınız teknik katma değer ile bir paketleme makinası imalatçısında yaratcağınız katma değer farklıdır. Schneider olarak, her bir hedef sektör ve uygulamanın ihtiyaçlarına yönelik ürün ve çözümler geliştirmekteyiz.
   Endüstri 4.0 dönüşüme hazır, ethernet altyapılı, siber güvenli Hız Kontrol Cihazları, PLC’ler, kontrol panelleri, sensörler ve çözümler geliştiriyoruz.

   Eklemek istedikleriniz…
   Endüstri 4.0’ın faydasına inanan kurumlardanız. Burada en önemli unsurlardan bir tanesi nitelikli insan kaynağıdır. Siber güvenlik, robotik vs gibi teknik alanlarda uygulama ve ürün geliştirme uzmanlarına gereksinim bulunmakta. Açığı kapatmak için sanayi ve eğitim kurumları işbirliğini pekiştirmeli. Yazılım firmalarının da gelişeceğini düşünüyoruz. İmalat adetlerinin çok büyük olduğu sektörlerde dönüşümün daha hızlı olacağı kanaatindeyiz.