Menü içerisinden veya dünya haritası üzerine tıklayarak ülkenizi/bölgenizi seçin *
Country Selector Alternate Image
Haberler

   Bizden Haberler

   14/10/2015

   “Sürdürülebilir dünya için bugünden döngüsel bir ekonomi kurmalıyız”

   7. Yeşil İş Sürdürülebilir İş Zirvesi’nde konuşan
   Schneider Electric Türkiye Ülke Başkanı Bora Tuncer:

    

   “Sürdürülebilir dünya için bugünden döngüsel bir ekonomi kurmalıyız”

    

   Enerji yönetimi ve otomasyonda global uzman Schneider Electric, Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından 7.’si düzenlenen Yeşil İş Sürdürebilir İş Zirvesi’ne bu yıl da Stratejik Çözüm Ortağı olarak destek verdi.

    

   Schneider Electric Türkiye Ülke Başkanı Bora Tuncer, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, sürdürülebilirliğin tutarlı bir strateji haline gelebilmesi için döngüsel ekonomiye geçişin zorunlu olduğuna dikkat çekti.  

    

   Sürdürülebilirlik ekseninde kadınlara özgü üstünlüklerden yeterince yararlanmak için çalışma yaşamında kadının rolünün artması gerektiğini vurgulayan Tuncer, şirketler arasında işbirliği platformlarının güçlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

    

   Schneider Electric Türkiye Ülke Başkanı Bora Tuncer, bu yıl yedincisi gerçekleştirilen Yeşil İş Sürdürülebilir İş Zirvesi’nin açılış konuşmasında, çoğu şirketin sürdürülebilirliği sadece bir sosyal sorumluluk algıladığına dikkat çekerek, bunu aşabilmek için bütünsel bir zihniyet değişimine gerek duyulduğunu söyledi.

    

   Tuncer, “Sürdürülebilirliğin, ekonominin ve toplumsal yaşamın tüm aktörlerinin faaliyetlerine temel olacak bütün unsurlarıyla kendi içinde tutarlı bir strateji haline gelebilmesi için yapmamız gereken çok şey var. Bunun için öncelikle döngüsel bir ekonomiyi hayal etmeliyiz. Döngüsel ekonomi daha tasarım aşamasından başlayarak, kaynak tüketimini değil kaynak yenilenmesini, atıkların yeniden kaynak haline getirilmesini amaçlıyor. İşte bu noktada şirketlere çok önemli roller düşüyor. Öncelikle enerjiyi verimli yöneten teknolojileri kullanmalı ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeliyiz. Atıksız ekonomi, sıfır karbon ekonomisi gibi hedefler artık iş süreçlerimizin aktif birer öğesi olmalı” şeklinde konuştu.

    

   Sürdürülebilirlik yolunda çalışan katılımı büyük önem taşıyor

    

   Şirketlerin kendilerine sürdürülebilir gelişim hedefleri belirlemesi ve bunları çalışanları ve müşteri-tedarikçilerinin yanı sıra tüm kamuoyuyla paylaşmaları gerektiğini kaydeden Tuncer, “İş dünyasının en önemli hedeflerden biri, çalışan katılımı olmalıdır. Sürdürülebilirlik hedeflerine kendilerini gerçekten adamış şirketler, çalışanlarını angaje etmeyi ve onların yaşamına bu anlamı katmayı başarabilirler” dedi.

    

   Tuncer: “Sürdürülebilirlikte kadın rolünün artması için elimizi taşın altına koymalıyız”

    

   Dünyada yönetim anlayışının sadece erkek yöneticilerin ve çalışanların egemen olduğu bir yapıdan kadın yönetici ve kadın çalışanların da etkin olduğu bir yapıya dönüştüğünü dile getiren Schneider Electric Türkiye Ülke Başkanı Bora Tuncer, sözlerine şöyle devam etti:

    

   “Oysa Türkiye’de ILO’nun Ocak 2015 tarihli verilerine göre, kadın yöneticilerin oranı sadece % 12,2; şirket yönetim kurullarındaki kadın oranı %9; kadın CEO oranı ise sadece %2. Kadınlar yapısal olarak işbirliğine erkeklere oranla çok daha yatkınlar. Ayrıca doğaya daha sadık ve doğayı koruyucu bir zihniyete sahipler. Yine yapıları gereği, gelecek kuşaklara karşı kendilerini daha sorumlu hissediyorlar. Çalışma yaşamında kadının rolünün eksik kalması, sürdürülebilirlik ekseninde kadınlara özgü iki farklı üstünlükten yeterince yararlanamadığımız anlamına geliyor. Dolayısıyla kadın gücünü, sürdürülebilirlik lehine bir avantaja dönüştüremiyoruz, sürdürülebilirliği güçlendiremiyoruz. Eğer, sürdürülebilir şirketler yaratmak istiyorsak, ancak kadın yöneticileri özel olarak teşvik ederek bu yaklaşımı gerçekleştirebiliriz. Şirketlerimizin kadın yöneticilerinin kendi aralarında ağlar oluşturmasını sağlamalıyız. Cinsiyet çeşitliliğinin önemi konusunda eğitimler düzenlemesinde ve kadınlara liderlik eğitimleri vermesinde öncü roller üstlenmeli, elimizi taşın altına koymalıyız.”

    

   Schneider Electric’in UN Women tarafından geliştirilen Cinsiyet Eşitliği için Dayanışma Hareketi - HeForShe IMPACT Kampanyasının pilot grubuna seçildiğini belirten Tuncer, “Biz, ancak erkek çalışanlarımızın da cinsiyet eşitliğini savunarak, bu dönüşümün bir öncüsü oldukları takdirde büyük bir gelişme kaydedebileceğimize inanıyoruz” dedi.

    

   Şirketler arasında işbirliği platformları güçlendirilmeli ve çeşitlendirilmeli…

    

   Bora Tuncer, şirketler ve STK’lar arasında şimdiye dek gelişen daha çok doğayı koruma konusundaki işbirliğini başarılı bir adım olarak gördüğünü, bu konuda atılacak ikinci adımın ise alanında işbirliği platformlarının güçlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi olacağını düşündüğünü dile getirdi.

    

   Tuncer, “Şirketlerin enerji verimliliği ve tasarrufuna ilişkin bilgilerini, atık yönetimi deneyimlerini diğer şirketlerle ve kamuoyuyla paylaşmalarının çok önemli olduğuna inanıyorum. Bunun yanı sıra şirketler sadece rakipleriyle değil, müşteri ve paydaşlarıyla da işbirliği geliştirmelidir.

   Karbonsuz ve atıksız üretim ve tüketim zihniyet ve uygulamalarının hem kendi değer zincirleri boyunca tüm tedarik ağına hem de müşterilerinin tüketim kalıplarına ve yaşam tarzlarına giderek nüfuz edebilmesi için çok çeşitli ortak girişim ve etkinliklere yönelebilirler. Şirketlerin inovasyon süreçlerinin üniversitelerin araştırma çalışmalarıyla daha da yakınlaşmasına büyük ihtiyacımız olacak. Son yıllarda bu ortaklıklarla gelişen Ar-Ge Merkezleri teknokentler ve teknoparklar ve birçok proje bulunuyor. Bu gibi yenilikçi yapılar, işbirliğinin gelişmesinde teşvik edici rol oynamaya devam ediyor” şeklinde konuştu.