Menü içerisinden veya dünya haritası üzerine tıklayarak ülkenizi/bölgenizi seçin *
Country Selector Alternate Image
Haberler

   Bizden Haberler

   24/03/2013

   Sonunda, güvenlik yatırımlarının değerini göstermek için daha kolay bir yol

   Güvenlik yatırımı çözümünüzün genel başarınıza katkı sağladığını nasıl kanıtlayabilirsiniz

   Günümüzün değişken ekonomik iklimi, her kurumsal yatırımın güçlü bir olurluk incelemesiyle desteklenmesini gerektirmektedir. Üst düzey yöneticiler güvenlik uzmanlarından güvenlik yatırımının geri dönüşünü (ROSI) kanıtlamalarını beklerken, güvenlik yönetimi çözümlerinin gerekçelendirilmesi de bir istisna değildir.

   Yeni güvenlik yatırımı parametreleri
   Eskiden ROSI hesaplama yöntemleri karmaşıktı ve sayıları türetmek için yazılım verilerine gereksinim duyulurdu. Güvenlik yatırımlarını gerekçelendirmenin daha somut bir yolu, ROSI'yi üç düzeyde düzenlemektir: güvenlik etkinliği, risk azaltma ve iş verimliliği.

   1 Güvenlik etkinliği: Kişileri ve varlıkları koruma
   Güvenlik etkinliğinin ilk düzeyi, yöneticilerin güvenlik yönetimi çözümlerine yatırım yapmalarının temel nedenidir: insanları ve varlıkları korumak. Güvenlik kameraları ve erişim kontrol cihazları gibi yaygın ve görünür sistemler kullanılır. Kurumlar, bu ayrı teknolojileri tek bir BT ağına entegre ederek sermaye giderleri (CapEx) ve işletim giderlerini (OpEx)azaltabilir.

   Güvenlik etkinliğinin kendi başına değerini kanıtlamak, olayların sadece gerçekleşmeme ya da güvenlik çözümünün potansiyel olayları gerçekleşmeden önce engelleme olasılığı göz önünde bulundurulduğunda, işletmelerin tam anlamıyla bunu belirleyemeyecek olması nedeniyle zordur. Temel düzeyde, güvenlik etkinliği güvenli bir çalışma ortamı sağlar.

   2 Risk azaltma: İşletme sürekliliğinin geliştirilmesi
   İkinci düzey, idari yönetimin hedeflerine paralel olan risk azaltmadır. Güvenlik uzmanları şu soruyu sorarak iç ve dış riskleri belirlemeye çalışır: ‘Kurum, risklere karşı korunarak nasıl bir finansal fayda sağlayacaktır’? Bu tip bir çözüm, durum hakkında daha bilinçli olunmasını sağlar, işletme sürekliliğini geliştirir ve kurumların beklenmedik kazaların finansal sonuçlarından kaçınmalarına yardımcı olur.

   Schneider Electric™, tıbbi araştırma alanında dünya çapında lider bir kuruluşa, yeni yasal düzenlemeler mevcut süreçleri kesintiye uğratmaya başladığında yardımcı olarak riskleri azaltmasını sağlamıştır. Yönetim, düzenlemelere tabi olan maddelerin sayımını yapmış ve bunlarla ilgili yeni güvenlik proseslerini belirleyerek işletmenin güvenliğini sağlamış ve uyumluluğu kolaylaştırmıştır. 30 ay sonra:

   > Bir olaya yanıt vermek için gerekli süre %30 oranında azalmıştır
   > istenmeyen alarmlar %430 oranında azalmıştır
   > Güvenlik personeli maliyeti azalmıştır
   > Uyumluluk raporu hazırlamada idari maliyetler azalmıştır

   Birçok yönetici, işletmenin kapalı kalmasının saatlik veya günlük maliyeti hali hazırda ölçebileceği için risk azaltmanın maddi değerini belirlemek mümkündür. Ayrıca, meydana gelebilecek bir kazanın potansiyel finansal yükümlülüğü de hesaplayabilirler.

   3 İş verimliliği: İş performansının geliştirilmesi
   En etkili ROSI düzeyi, güvenliğin işletme başarısının, karlılığın ve sürekliliğin değişmez bir parçası olduğu, güvenliğin ötesindeki iş değeridir. Bu değer, güvenlik teknolojisinin çekirdek iş süreçlerini daha verimli bir hale getirerek nasıl değer katacağını belirleyerek elde edilir.

   Örneğin Schneider Electric, büyük bir otomobil üreticisinin üretim tesisindeki iş değerini artırmasına yardımcı olmuştur. Günün başlangıcında işçileri saymak ve kimlik bilgilerini onaylamak için her montaj hattına erişim kontrol cihazlı optik turnikeler yerleştirmiştir. Kalifiye personelin tümü mevcut olmadığında üretim hattının çalışmaması, yüksek maliyetli hata ve kaliteden ödün verme riskini azaltmış ve çalışmanın sorunsuz olmasını sağlamıştır.

   Maksimum ROSI sağlamanı anahtarı, güvenliği kurumsal kültürün değişmez bir parçası haline getirmektir. İnsanlar, proses ve teknoloji, amaç doğrultusunda tasarlanmış bir simetri içinde birlikte çalıştığında kurumlar, operasyonel sınırların ötesinde fayda sağlar.

   Schneider Electric, dünya çapında bir güvenlik uzmanlığına ve bu üç ROSI düzeyinin tümünü yansıtan başarılı uygulamalar içeren kendini kanıtlamış bir portföye sahiptir. Güvenlik çözümlerimiz, birçok güvenlik disiplinini tek bir sistemde entegre edebilir. Sonuç olarak elde edilen, tüm güvenlik etki alanının tek koltuktan görünümü, daha iyi karar almaya ve olaylara daha hızlı yanıt vermeye olanak sağlayan gerçek zamanlı, eyleme geçirilebilir bilgiler sağlar. Değeri daha da yükseltmek için güvenlik altyapısı, aydınlatma, enerji yönetimi, bina yönetimi, güç yönetimi ve BT yönetimi gibi diğer bina sistemleri ile kolay ve uygun maliyetli olarak entegre edilebilir.