Menü içerisinden veya dünya haritası üzerine tıklayarak ülkenizi/bölgenizi seçin *
Country Selector Alternate Image
Haberler

   Bizden Haberler

   01/09/2012

   PowerStruxure ayrı güç çözümü öğelerini bir araya getirir

   Artık, klasik güç yönetiminin sınırlarını aşın

   Güç sisteminin yüksek güvenilirliğini sürdürmek, değişen emisyon düzenlemelerine uyum sağlamak ve dengesiz enerji fiyatlarının neden olduğu riskleri azaltmak, bir zamanlar ekonomik olarak neredeyse imkansızdı. PowerStruxure™, rekabet hedefleri için çözümler sunarak güç sistemlerinin yönetilmesinde aşamalı ve bütüncül bir yaklaşıma olanak sağlar.

   Donanım, haberleşme ve yazılım bileşenlerinden oluşan PowerStruxure entegre çözümleri ayrı güç altyapısı öğelerini bir araya getirdiğinden, tek bir tesis veya birden fazla tesiste güvenilir ve uygun maliyetli enerjiye ihtiyaç duyan şirketler, tüm şebekelerini hızlı bir şekilde izleyebilir, analiz edebilir ve kontrol edebilir.

   PowerStruxure çözümlerini destekleyen sorunsuz teknoloji, hem yönetim hem de ön bölge personeline, güvenilirlik ve işletme verimliliğinden ödün vermeden zamanlı ve uygun maliyetli enerji kararları almak için gerekli olan kişiselleştirilmiş araçlar sunar.

   Ölçeklenebilirlik, güvenilirlik ve temel faydalar 

   PowerStruxure, tamamen ve eksiksiz olarak ölçeklenebilen gelişmiş bir entegre çözüm ailesi olduğundan, mevcut tesisler için olduğu kadar yeni yapılara da mükemmel şekilde uygundur. %30'a kadar enerji tasarrufu sağlamak için bütün bir kurumun her noktasında optimum sistemler sunan EcoStruxureTM teklifimizin bir parçası olarak PowerStruxure, güvenilirliğinizi artırmanıza ve tasarruf sağlamanıza yardımcı olmak için güç şebekenize açıklık getirir. Mekanik, elektrikli ve dijital sistemler modülerdir; gelişmiş besleme sürekliliği ve gelişmiş insan/ ekipman güvenliği için birlikte çalışabilirler. Ayrıca çözüm, yükseltme garantisi ve çok daha etkili izleme ve kontrol olanakları sağlar. Üçüncü taraf sistemleriyle uyumluluk bir öncelik olduğundan, mevcut sistemlerin desteklenmesi ve modern güç yönetimi sistemlerinin kurumunuza sorunsuz bir şekilde entegre edilmesi daha kolaydır. Yenilikçi yazılım, doğru zamanda ve gerek duyulan yerde uygulanan özelleştirilmiş uygulamalarla, güçlü merkezi izleme, kontrol ve analitik işlevleri sağlar.

   Daha az maliyet, daha fazla verimlilik
   PowerStruxure çözümleri tamamen entegre güç yönetimi olanakları sağladığından, klasik güç yönetimi sistemleriyle keşfedilemeyen birçok verimlilik artırma ve maliyet tasarrufu fırsatını ortaya çıkarmak için konsolide izleme, analiz ve raporlama özelliklerini kullanabilirsiniz.  Temel PowerStruxure özellikleri aşağıdakileri içerir:

   • Maliyet ve operasyonel verimlilik yönetimi: PowerStruxure çözümleri kurumlara, yeni fırsatları belirlemek için süreçleri karşılaştırarak, sera gazı emisyonlarını takip ederek, maliyet merkezlerini belirleyip sınıflandırarak ve tasarruf çalışmalarını destekleyerek, talep ücretlerini azaltarak ya da ortadan kaldırarak, elektrik faturalandırma hatalarını belirleyerek, alt faturalandırma- ile kontrol edilemeyen maliyetleri kısıtlayarak ve yük kısıntısı fırsatlarından yararlanıp daha düşük elektrik tarifelerine geçerek güç ile ilgili maliyetleri azaltma ve operasyonel verimliliği artırmada yardımcı olur.
   • Varlık yönetimi: PowerStruxure çözümleri ayrıca, ekipmanların doğru çalışmasını onaylayarak, proaktif bakımı destekleyerek ve şebeke kapasitesinin mevcut ve planlanan yükler için optimum olup olmadığını anlamayı sağlayan bilgiler vererek, kurumların varlıklarından en yüksek performansı elde etmelerine yardımcı olur.
   • Şebeke yönetimi: PowerStruxure çözümleri, düşük güç kaliteli kaynakları belirleyerek, yedek güç sistemlerinin kullanılabilirliğini onaylayarak ve sorun tespitinde tahmine dayalı varsayımları ortadan kaldırarak güç sisteminin güvenilirliğini geliştirir.

   Benzersiz işletme gereksinimlerine uyarlanan esnek çözümler

   PowerStruxure çözümlerinin yapısal modülerliği ve esnekliği, klasik güç yönetimi sistemlerinin faydalarının yanı sıra işletmelerin benzersiz sorunlarını çözmek üzere optimum hale getirilmiş özellikler sunar. Örneğin, artan enerji kullanımıyla ilgilenen veri merkezi operatörleri, akü bakımı, çalışma süresi farklılıkları ve yakıt yönetim sistemleri ile entegrasyon gibi sorunları çözmeye ek olarak, Güç Kullanımının Verimliliğini (PUE) onaylama ve izleme becerisine sahip önceden tasarlanmış güç yönetimi çözümleri uygulayabilir.

   Sağlık hizmetleri profesyonelleri, yedek üretimin hataya yatkın olarak manuel test edilmesini ortadan kaldırabilir, bölge standartlarıyla uyumlu otomatik başarılı/başarısız uyumluluk raporları elde edebilir ve genel risk ve yükümlülüğü azaltabilir.

   Ticari binalarda çalışanlar, tüm ilgili etkenlerle birlikte enerji tüketimini tahmin edebilir, her bina için enerji verimliliği karşılaştırmaları oluşturabilir ve tüm portföylerinde, finansal performansı artıran bilgiye dayalı kararlar alabilir.
   Sürdürülebilirlik ve ekonomik performansı geliştirme arayışında olan endüstriyel tesisler için PowerStruxure, site ve kurum seviyesinde riski azaltmaya ve potansiyel enerji tasarruflarını izlemeye yardımcı olan raporlama ve kontrol ile birlikte gerçek zamanlı, geçmiş ve güç kalitesi panoları sağlar. Şirketlerin rekabette avantaj sağlama yollarını sürekli araştırdığı bir dünyada PowerStruxure çözümleri, tam olarak aradığınız çözümü sağlayabilir.