Menü içerisinden veya dünya haritası üzerine tıklayarak ülkenizi/bölgenizi seçin *
Country Selector Alternate Image
Haberler

   Bizden Haberler

   01/09/2012

   İşletme verimliliğini artırmanın ve kurumsal kaynakları maksimuma getirmenin yeni yolları

   StruxureWare yazılımı, kurumsal seviyelerde görünürlük ve kontrol sağlar

   Günümüzde șirket üst düzey yöneticileri baskı altındadır. Kurumsal kaynakları korurken ișletme performansını artırmaları gerekmektedir. Ancak göremediklerinizi yönetemezsiniz. Yükselen enerji maliyetleri, ekonomik belirsizlikler ve çevre ile ilgili zorluklar durumu daha da ağırlaștırmaktadır. Verimli bir kurum olușturmak en önemli önceliktir. Ancak bu nasıl olabilir?

   Yanıt: Schneider Electric’ten EcoStruxure™ entegre donanım ve yazılım sistemi mimarisi EcoStruxure mimarisi; StruxureWare™ yazılım uygulamaları ve paketlerini içerir; güç, proses, BT odası, bina ve güvenlik sistemlerini birleștirir; kullanıcıların binalar, endüstriyel tesisler ve veri merkezlerindeki verimliliği görmelerine, ölçmelerine ve yönetmelerine olanak verir.

   Birleşmiș yazılım stratejisi, kurum genelinde performansın anahtarıdır
   İșletme performansının maksimuma getirilmesi, günümüzün üst düzey yöneticileri için en önemli sorun olmaya devam etmektedir. Bununla birlikte sürdürülebilirlik sorunları, gitgide önem kazanmakta ve șirket stratejisi ve operasyonlarına bu konuda en ileri uygulamaların dahil edilmesi gerekmektedir. Birçok CEO, entegre ve kurum genelinde sürdürülebilir bir stratejiyi başarıya ulaştırmanın önündeki en büyük engelin, bu işlevlerin uygulanmasındaki karmașıklık olduğunu dile getirmiştir.

   Bir analist grubu olan Frost & Sullivan’a göre, enerji yönetim sistemlerinin performansını iyileștirmek amacıyla akıllı dijital teknolojinin kullanılması, enerji verimliliğini geliștirip , çalışma maliyetlerini azaltırken, aynı zamanda toplam karbon emisyonunda da önemli bir azaltma sağlamak için günümüzün en büyük fırsatını sunmaktadır.

   StruxureWare yazılımı, görünürlüğü ve kaynak kontrolünü maksimuma çıkarmak için bir kurumun üç ayrı seviyesinde çalıșacak șekilde tasarlanmıștır:

   • Kontrol seviyesi: Tesiste veya uzaktaki uzmanlar, proses performansını kontrol ederek ișletme sürekliliğini gerçek zamanlı olarak izlerken, enerji tüketimini son derece ergonomik ve güvenli bir ortamda takip edebilirler.

   • İșlem seviyesi: İșlevsel yöneticiler, uygulanabilir olan birçok siteye yayılan akıllı analitik araçlarıyla ișlemler, enerji ve varlıkları optimum hale getirebilir.

   • Kurum seviyesi: Kurum üst düzey yöneticileri, en iyi kurum kaynaklarını koruma senaryosunu seçerek sürdürülebilirlik stratejilerini verimli bir șekilde uygulayabili

   Özelleștirilmiș ișlevler ve paketler, șirketlerin özel sorunlarına odaklanır
   StruxureWare yazılımı, bir șirketin verimlilik sağlaması ve bunu koruması için dikkate alması gereken kritik unsurları (fonksiyonlar) bir araya getirir. Yedi fonksiyon: Sürdürülebilir Kaynak Planlama; Enerji Yönetimi; İșletme Faaliyetleri; Varlık Yönetimi; Güç Bulunabilirliği; İș Süreci ve Güvenlik. Bu fonksiyonları destekleyenler, StruxureWare yazılımı uygulamalarıdır. Uygulamalar, hedeflenmiș bir çözüm isteyen șirketler için ayrı ayrı veya bina, endüstri veya veri merkezlerinde nihai pazar paketlerinin bir parçası olarak kullanılabilir. [Üç talep tarafı paketine ek olarak, bir arz tarafı paketi de 2013 yılı içinde piyasaya sürülecektir: Șebeke için StruxureWare.] Șirketlerin ihtiyaçları değiștikçe, kullanıcılar ek uygulamalar veya bütün bir StruxureWare yazılım paketini hızlı ve kolay bir șekilde edinebilir.

   Açık platform ve kolay entegrasyon, maksimum esneklik ve birlikte çalıșabilirlik sağlar
   StruxureWare yazılımı açık ve ölçeklendirilebilir bir platform, kolay entegrasyon ve tutarlı bir kullanıcı deneyimi sağlar. Bu esneklik ve birlikte çalıșabilirliğin arkasındaki sırlardan biri EcoStruxure Web Servisleridir. Bu ortak ‘dil’, verilere hızlı erișim ve hemen her sistem, platform veya dıș servislerden (hava, haritalar, vb.) bilgilerin hızlı bir șekilde entegre edilmesini sağlar. Herhangi bir çalıșma ortamında kullanıcılar, ek yazılım veya donanıma ihtiyaç duymadan veri alabilir, pano olușturabilir, alarmlara erișebilir, hatta dıșarıdaki iș ortaklarıyla birlikte çalışabilirler.

   Kurum çapında %30’a kadar tasarruf sağlayan akıllı, entegre çözümler
   Sürdürülebilirlik, șirketler için yeni bir zorunluluktur; șirketler çevreye karșı duyarlılıklarını geliștirmekle beraber, performanslarından ödün veremez ya da mali sorumluluklarını göz ardı edemez. StruxureWare yazılımını bünyesinde bulunduran ve EcoStruxure Web Servisleri tarafından desteklenen EcoStruxure mimarisi, ișletme verimliliği veya performanstan ödün vermeden, șirketin her seviyesindeki kurumsal kaynaklarda gelișmiș görünürlük ve kontrol sağlar. Sonuç: Sermaye ve İșletme Giderlerinde %30’a varan tasarruf —ve daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir gezegen.