Menü içerisinden veya dünya haritası üzerine tıklayarak ülkenizi/bölgenizi seçin *
Country Selector Alternate Image
Haberler

   Bizden Haberler

   22/02/2012

   Kontrol listesi: 12 en iyi veri merkezinin enerji tasarrufu konusundaki en iyi uygulamaları

   Düşük performans gösteren veri merkezleri için hızlı etki sağlayan düzeltmeler
    
   checklist-img  

   Kurum veri merkezlerinin daha yüksek enerji verimine sahip hale gelmesi gerekiyorsa, bir dizi gerçekçi işletme yaklaşımının uygulanması gereklidir. Verimliliğin en uygun hale getirilmesi veri merkezinin tamamı için geçerli olmalıdır. Ayrı ayrı yetersizliklerin en uygun hale getirilmeye çalışılması daha az etkili olacaktır. Aşağıdaki sistem kapsamındaki uygulamalar gelişmiş veri merkezi verimliliği için bir kontrol listesi sağlar:

   1 Kullanılmayan donanımın kapatılması
   Gerek duyulmayan güç ve soğutma donanımları çalıştırılmamalıdır.

   2 Sıcak / soğuk geçit düzenlemesinin gerçekleştirilmesi
   Raf sıraları sunucuların ön yüzü birbirine doğru dönük olacak şekilde düzenlenmelidir. Söz konusu düzen, uygun şekilde gerçekleştirildiğinde, enerji kayıplarını yüksek düzeyde azaltabilir ve aynı zamanda sunucuların ömrünü de uzatır.

   3 Yedeklemeli sistemlerin ayarlanması
   Derecelendirilmiş kapasitelerinin altında kullanılması gereken alt sistemler (yedeklemeyi desteklemek için) tam yük verimlilikleri için değil, kesirli yük verimlilikleri için en uygun hale getirilmelidir.

   4 Kapasite yönetim araçları zekasının kullanılması 
   Bu araçlar, veri merkezi içerisinde 'kademeli kapasitenin' en aza indirilmesine yardımcı olur, böylece brüt güç ve soğutma kapsamı dahilinde en yüksek miktarda BT donanımının kurulmasına olanak sağlayarak, sistemi verim eğrisinin en üst noktasına doğru iter.

   5 Enerji tüketimini izleme göstergeleri
   Veri merkezi, standart altı elektrik tüketimi oluşturan koşulları belirlemek ve bunlara yönelik uyarıda bulunmak üzere düzenlenmelidir, bu şekilde enerji açığı durumları hızlı bir şekilde düzeltilebilir.

   6 Doğru boyutlandırma sağlamak için ölçeklendirilebilir güç ve soğutma
   Ölçeklendirilebilir güç ve soğutma çözümlerinin kullanımı daha küçük veri merkezlerinde veya ömürlerinin başında olan veri merkezlerinde verimliliği artırabilir ve aynı zamanda gerek duyuluncaya kadar sermaye ve işletme masraflarının ertelenmesini sağlayabilir.

   7 Sıra tabanlı soğutma
   Hava akış yolunun sıra tabanlı soğutma yoluyla kısaltılması sıcak ve soğuk hava akışlarının karışmasını azaltır, böylece hava dağıtımının öngörülebilirliğini artırır ve soğuk havanın, buna gerek duyan yüklere iletilmesine yönelik verimliliği artırır.

   8 ‘Serbest soğutma’
   Bu 'tasarruf modunda' çalışan bir veri merkezini tanımlamak için kullanılan genel bir terimdir. Gerçek anlamda 'serbest' olmamakla birlikte bu teknolojiler, uygun ortamlarda veri merkezi verimliliğin geliştirilmesinde oldukça yararlı olabilir. Soğutma tasarruflu sistemler, yılın soğuk aylarında dış ortam havasını kullanarak enerji tasarrufu sağlar, bu da soğutucular ve kompresörler gibi mekanik soğutma sistemlerinin kapatılmasına veya düşük kapasitede çalıştırılmasına olanak sağlar.

   9 Yüksek verimlilikli UPS
   Artık UPS sistemi ile elde edilen verimliliği önemli ölçüde artıracak teknolojiler kullanılmaktadır. Yüzde 30 yük durumunda en yeni UPS sistemleri, yerleştirilmiş mevcut UPS sistemlerinin ortalamasına kıyasla yüzde 10'dan daha fazla verimlilik elde etmektedir.

   10 Değişken frekanslı sürücüler(VFD)
   Veri merkezindeki elektrik motoru ile çalışan çoğu cihaz, destekledikleri yük daha az kapasite gerektirdiği halde tam hızda çalışmaktadır. Değişken frekanslı sürücüler (VFD), fan çıkışının yüke uygun hale getirilmesine yardımcı olur. Bu cihazlardaki hız kontrol mekanizmaları verimliliğin en yüksek seviyeye getirilmesine yardımcı olur. Hem yönetim yazılımı hem de kablolu ve kablosuz termik sensörler, VFD sürücülerin düzenlenmesine veya kontrol edilmesine yardımcı olur.

   11 Modüler konteynır içi çözümler Mevcut bina yapıları, güç ve soğutma dağıtımı ile sağlanabilecek olan elektrik verimliliğini genellikle sınırlar
   Üreticiler artık standart güç ve soğutma bileşenleri kullanan modüler, konteynır içi güç ve soğutma modülleri oluşturabilmekte ve bunları belirli bir PUE hedefi için tasarlamaktadır. Mevcut yapıya eklenen bir konteynır olarak ambalajlanan, nakledilen ve kurulan bu çözümler, mevcut veri merkezlerindeki verimliliği hızlı bir şekilde artırabilir.

   12 Sıcak geçit tutma
   Sıcak geçit tutma sistemi (HACS), çalışma ortamı sıcaklığının daha yüksek, soğuk su sıcaklığının ise daha düşük olmasına olanak sağlar; bu da, tasarruf saatlerinin daha fazla olmasına ve elektrik maliyetinden önemli ölçüde tasarruf edilmesine olanak verir.

   Bu kontrol listesinin uygulanmasına yönelik öncelikler, analiz edilen veri merkezinin özelliklerine bağlı olarak değişecektir.

   Schneider Electric hakkında:
   Faaliyet gösterdiği 100'den fazla ülkede, enerji yönetimi konusunda dünya çapında bir uzman olan Schneider Electric, konut uygulamalarındaki geniş faaliyet alanının yanısıra, enerji ve altyapı, endüstri, bina otomasyonu ve data merkezleri pazarlarına liderlik konumuyla entegre çözümler sunmaktadır. 104 bin şirket çalışanı “Enerjinizle daha fazlası ” sloganıyla hareket ederek, müşterilerine  enerjinin daha güvenli, güvenilir ve verimli bir şekilde kullanılması için hizmet vermektedir.  2010 yılında 20 milyar Euro'yu aşan global satış rakamına ulaşmıştır.

   Schneider Electric Türkiye’de ise 2000’i aşkın çalışanı, 4 üretim merkezi, 200’e yakın iş ortağı ile, başta İstanbul, İzmir, Ankara olmak üzere toplam 16 ilde bulunan satış ofisleriyle çalışmalarına devam etmektedir. Balkanlar ve Orta Doğu’daki 27 ülkenin yönetimini Schneider Electric Türkiye Genel Müdürü Turhan Turhangil’e devreden Schneider Electric, bireysel ve kurumsal müşterilerine enerjilerinden daha fazlasını gerçekleştirmek için aktif bir şekilde yardım etmeyi taahhüt etmektedir.
   .
   www.schneider-electric.com.tr