Menü içerisinden veya dünya haritası üzerine tıklayarak ülkenizi/bölgenizi seçin *
Country Selector Alternate Image
Su
     
     
     

    Uygulama: Enerji tarifesi optimizasyonu

     
     

    Sorunlar ve faktörler

    Sabit elektrik sözleşmeleri yaparak riskleri en aza indirmek ve kazancı en üst düzeye çıkarmak enerji yöneticileri ve idarecileri için yüksek öncelikli bir hedeftir. Müşteriler en avantajlı tedarik sözleşmeleri üzerinde anlaşarak ve mevcut tarifelerden en iyi şekilde yararlanmaya yönelik programlara yatırım yaparak, tükettikleri enerjinin maliyetini optimize edebilir.

    Bir müşteri enerjiyi nasıl daha verimli yönetebilir?

    • Elektrik tarifesi yapılarını, toplam elektrik tüketimi verilerini ve simülasyon analizlerini değerlendirerek, enerji yöneticileri elektrik hizmeti tedarikçileriyle aralarındaki genel mali sözleşme üzerinde büyük etki yaratabilir. Bir tesisin elektrik enerjisini nasıl tüketildiği, kullanıldığı ve satın alındığı konusunda bilgi sahibi olmak, sözleşme görüşmelerinde alıcılar açısından büyük bir avantaj sağlar. Enerji yöneticileri, bu enerji tedarik analizini kendi lehine kullanabilir ve birden çok tesisi birleştirerek elektrik enerjisinin tüm kuruluş genelindeki mali etkisini azaltabilir.

    • Tedarikçiler tarafından sunulan tarifelere ve müşterinin kontrolü altındaki yüklere bağlı olarak, kullanıcılar enerji maliyetlerini çeşitli yollarla azaltabilir.

    • Gelecek puant dönemlerinin belirlenmesi ve önemli olmayan yüklerin diğer dönemlere kaydırılması yoluyla puant ücretleri azaltılabilir. Puant talebinin azaltılmasında yerinde üretim kullanılarak, yeni bir elektrik puantına neden olmadan yükler devrede tutulur.

    • Müşteriler aynı zamanda örneğin sıcak yaz aylarında kapasite yetersizliği veya yüksek marjinal üretim maliyeti gibi sorunlarla karşılaşan hizmet tedarikçilerinin sunduğu tarifelerden yararlanabilir. Talep kısma sözleşmesi müşterinin cazip bir enerji tarifesinden yararlanmasını sağlar. Bunun karşılığında, bir hizmet tedarikçisinin talebi üzerine kullanıcı, yükünü geçici olarak azaltır.

    • Kullanım saatine bağlı tarifeler yüklerini günün düşük maliyetli saatlerine dağıtabilen müşteriler için elektrik faturalarını azaltmalarını sağlayan bir diğer teşviktir.

    • Maliyeti optimize etmenin bir diğer yolu reaktif güç ücretlerinden kaçınmaktır.  Trafolar ve motorlar gibi endüktif yükler yalnızca gerçek güç kullanmakla kalmayıp reaktif güç de kullanır. Bu yük türleri, AC döngüsünün bir bölümü sırasında cihazın manyetik veya elektrik alanında depolanan enerjiyi emer. Bu enerji daha sonra döngünün diğer bölümünde kaynağa geri gönderilir. Hizmet tedarikçilerinin bu reaktif gücü destekleyecek kapasiteyi sağlamaları gerekmektedir, elektrik faturalarına gün geçtikçe daha fazla reaktif güç ücreti yansıtılmaktadır. Tarifenize reaktif güç ücretleri dahilse, bu ücreti elektrik faturanızdan kaldırmanın yolu güç faktörü düzeltmesidir.
      
     
    Daha fazlası için

    Daha fazlası için 

    Çözüm, ürün ve hizmet bilgilerine yönelik talepler

     

    Karşıdan yüklemeler ve yararlı bağlantılar