Menü içerisinden veya dünya haritası üzerine tıklayarak ülkenizi/bölgenizi seçin *
Country Selector Alternate Image
Oteller
          
          
          

         Uygulama: Oda Kontrolü

          
          

         Sorunlar ve faktörler

         • Misafir Odası Kontrolü zemin kullanımının %70'ini ve enerji tüketiminin %30'unu teşkil etmesi nedeniyle Otel Binalarında önemli bir uygulamadır.
         • Aydınlatma veya sıcaklık yönetimi açısından Misafir Odalarının çoğu hala oldukça geleneksel koşullardadır: Düşük entegrasyonlu ve temel fonksiyonlara sahip mekanik ışık anahtarı ve müstakil sıcaklık kontrolü.
         • Ancak, Otel Sahiplerinin ve Yatırımcıların misafirlerin konforuna ve oda verimliliğine duyarlı olmaları nedeniyle, odalara farklı düzeyde Misafir Odası Kontrolü uygulanabilir.

         Temel hedefler şunlardır:
         • Daha yüksek konfor,
         • Rekabette fark yaratacak gelişmiş fonksiyonlar,
         • Odanın enerji yönetimindeki verimliliği ve Otel personeli ile iletişim fonksiyonu,
         • Misafirler için daha yüksek Güvenlik düzeyi.

         Bir müşteri enerjiyi nasıl daha verimli yönetebilir?

         • Doluluk Durumunu İzleme özelliği bir odada %30'a varan enerji tasarrufu sağlayabilir. Oda, içerisinde kimse bulunmadığında ekonomi moduna (ışıklar kapatılır, sıcaklık düşürülür, perdeler kapatılır, …) alınır. Basitten daha karmaşık sistemlere kadar çözümler vardır: Kartlı Anahtarlıklar, Varlık detektörleri, Otel Giriş/Çıkış sistemiyle iletişim, …

         • Misafir Odası Kontrolü ek olarak Misafire sunulan konfor düzeyini yükseltir:
          - Yatak Yanı Kumanda ile Merkezi Kontrol
          - Odadaki tüm ekipmanları (Işık, Sıcaklık, Perdeler, …) kolay bir şekilde kontrol etmek için Aydınlatma Düzeyi

         • Diğer fonksiyonlar Misafir Odası Kontrolüne entegre edilerek daha fazla kontrol ve verimlilik sağlanabilir:
          - Erişim Kontrolü,
          - Minibar kullanımını izleme ve otomatik faturalandırma,
          - …

         Otelin ihtiyaçlarına bağlı olarak müstakil ürünler, yarı dağıtılmış ürünlerden tam iletişimli mimariye kadar farklı mimariler önerilebilir.
           
          
         Daha fazlası için

         Daha fazlası için 

         Çözüm, ürün ve hizmet bilgilerine yönelik talepler