Menü içerisinden veya dünya haritası üzerine tıklayarak ülkenizi/bölgenizi seçin *
Country Selector Alternate Image
Oteller
          
          
          

         Uygulama: HVAC Kontrolü

          
          

         Sorunlar ve faktörler

          

          

         HVAC Kontrolü uygulamaları aşağıdaki amaçlar doğrultusunda HVAC ekipmanlarını kontrol etmeye yönelik ürünleri, sistemleri ve hizmetleri içermektedir:
         • Binada bulunan kişilerin konforu ve bina verimliliği için gerekli ortam koşullarını sağlamak (sıcaklık, havalandırma hızı, nem, CO², vb.)
         • Enerji tüketimini en aza indirmek
         • İşletim, bakım ve onarım maliyetleri gibi diğer maliyetleri azaltmak

         Bir müşteri enerjiyi nasıl daha verimli yönetebilir?

         • HVAC, kullanıldığı alanlara bağlı olarak enerji tüketiminin neredeyse %70'ini teşkil edebilir.
         • HVAC enerji maliyetlerini %15 - %30 azaltmak üzere farklı yöntemler bir arada kullanılabilir.
          - Sıcaklık ayar noktasını binanın doluluk oranına göre programlama
          - Isıtma ve soğutma üretim gücünü gerçek bina ihtiyaçlarına göre uyarlama
          - Bir kişi varlığı algılandığında sıcaklığı konfor düzeyine yükseltme
          - Havalandırma akışını doluluk oranına veya iç mekandaki hava kirlilik düzeyine göre uyarlama
          - Isıtma veya soğutma enerjisini tahliye edilen havadan geri kazanma

         Uygulamada kullanılan çözümler ve mimariler

         • Bağımsız kontrol ürünleri yerel ve merkezi kontrol için kullanılır (zaman ayarlı anahtarlar, termostatlar, saatli termostatlar, bağımsız kontrolörler).
         • HVAC kontrol sistemleri her alana sürekli olarak optimum ortam koşullarını sağlar.
         • Bina Otomasyon Kontrol Sistemleri aydınlatma kontrolü, panjur kontrolü veya güvenlik gibi çeşitli fonksiyonların yanı sıra HVAC sistemlerini kontrol eder.
         • Enerji hizmetleri, sistemlerde yıl boyunca maksimum tasarruf elde edilmesine olanak tanır ve bina sakinleri için yüksek konfor düzeyi sağlar. Enerji hizmetleri şunları içerebilir:
          - Mühendislik hizmetleri
          - İşletime alma
          - Bakım
          - Enerji raporlama
          - İzleme ve Hedefleme
           
          
         Daha fazlası için

         Daha fazlası için 

         Çözüm, ürün ve hizmet bilgilerine yönelik talepler