Menü içerisinden veya dünya haritası üzerine tıklayarak ülkenizi/bölgenizi seçin *
Country Selector Alternate Image
Ofisler
        
        
        

       Uygulama: Enerji kullanım analizi

        
        

       Sorunlar ve faktörler


       Enerji kullanım analizi, kullanıcılara geçmiş verilerini, kullanım eğilimlerini ve karşılaştırmaları temel alarak enerji tüketimlerinin nasıl gerçekleştiğini anlama olanağı sağlar.

       Bu tür verilere erişimi bulunmayan kuruluşlar, enerji kullanımının iyileştirilebileceği en önemli alanları gözden kaçırabilir.  Alınan enerji önlemleri etkili olmayabilir veya ilk denemede etkili olurken zamanla etkisi azalabilir. Elektrik faturalarındaki önemli hatalar gözden kaçabilir.  Net veriler olmadığında, kullanılan enerjinin izlenebilirliği yetersiz kalır ve kuruluşun çıkarlarına aykırı eylemler gerçekleşebilir.

       Bir müşteri enerjiyi nasıl daha verimli yönetebilir?


       Enerji kullanım analizine yönelik stratejiler ve eylemler en basitten en karmaşığa kadar çeşitlilik gösterir:

       • İlgili tüm hizmetler (Su, Hava, Gaz, Elektrik, Buhar, Emisyon) için temel enerji ölçümü, enerji kullanımının iyileştirilebileceği en önemli alanları belirlemenize ve enerji önlemlerinin etkisini doğrulamanıza olanak tanır

       • Karşılaştırmalı hesaplamalar yapmak ve eğilimleri anlamak için analitik yazılım kullanımı, tasarruf sağlanabilecek alanları tespit etme ve uygulanan eylemlerin sonuçlarını değerlendirme kapasitenizi artırır

       • Maliyet tahsisi raporları hizmet faturasının doğruluğunu tespit etmenize ve kuruluşunuzun her düzeyine sorumluluk vermenize olanak tanır. Elektrik maliyetlerinin sorumluluğunu kuruluştaki ilgili düzeye vererek, kullanıcıları enerjiyi akıllıca kullanmaya teşvik eder ve bu sayede toplam enerji maliyetlerini azaltırsınız.

       • Alt faturalama bina veya tesis sahiplerine her dahili kullanıcıya etkin elektrik tüketimlerini ücretlendirme veya faturalama olanağı tanır, dolayısıyla kullanıcılar elektrik maliyetlerinin sorumluluğunu alır ve enerjiyi akıllıca kullanmaya teşvik edilir.  Mülk sahipleri aynı zamanda elektrik varlıklarının ve kiracılara sunulan ilgili varlıkların değerini en üst düzeye çıkarır ve bu hizmetleri sağlama maliyeti geri dönmüş olur. Bir bina sahibi, her kiracıyı kendi enerji maliyetlerinden sorumlu tutarak binanın toplam enerji kullanımını %8 - 10 azaltabilir.
         
        
       Daha fazlası için

       Daha fazlası için 

       Çözüm, ürün ve hizmet bilgilerine yönelik talepler