Menü içerisinden veya dünya haritası üzerine tıklayarak ülkenizi/bölgenizi seçin *
Country Selector Alternate Image
Ofisler
        
        
        

       Uygulama: HVAC Kontrolü

        
        

       Sorunlar ve faktörler

        

        

       HVAC Kontrolü uygulamaları aşağıdaki amaçlar doğrultusunda HVAC ekipmanlarını kontrol etmeye yönelik ürünleri, sistemleri ve hizmetleri içermektedir:
       • Binada bulunan kişilerin konforu ve bina verimliliği için gerekli ortam koşullarını sağlamak (sıcaklık, havalandırma hızı, nem, CO², vb.)
       • Enerji tüketimini en aza indirmek
       • İşletim, bakım ve onarım maliyetleri gibi diğer maliyetleri azaltmak

       Bir müşteri enerjiyi nasıl daha verimli yönetebilir?

       • HVAC, kullanıldığı alanlara bağlı olarak enerji tüketiminin neredeyse %70'ini teşkil edebilir.
       • HVAC enerji maliyetlerini %15 - %30 azaltmak üzere farklı yöntemler bir arada kullanılabilir.
        - Sıcaklık ayar noktasını binanın doluluk oranına göre programlama
        - Isıtma ve soğutma üretim gücünü gerçek bina ihtiyaçlarına göre uyarlama
        - Bir kişi varlığı algılandığında sıcaklığı konfor düzeyine yükseltme
        - Havalandırma akışını doluluk oranına veya iç mekandaki hava kirlilik düzeyine göre uyarlama
        - Isıtma veya soğutma enerjisini tahliye edilen havadan geri kazanma

       Uygulamada kullanılan çözümler ve mimariler

       • Bağımsız kontrol ürünleri yerel ve merkezi kontrol için kullanılır (zaman ayarlı anahtarlar, termostatlar, saatli termostatlar, bağımsız kontrolörler).
       • HVAC kontrol sistemleri her alana sürekli olarak optimum ortam koşullarını sağlar.
       • Bina Otomasyon Kontrol Sistemleri aydınlatma kontrolü, panjur kontrolü veya güvenlik gibi çeşitli fonksiyonların yanı sıra HVAC sistemlerini kontrol eder.
       • Enerji hizmetleri, sistemlerde yıl boyunca maksimum tasarruf elde edilmesine olanak tanır ve bina sakinleri için yüksek konfor düzeyi sağlar. Enerji hizmetleri şunları içerebilir:
        - Mühendislik hizmetleri
        - İşletime alma
        - Bakım
        - Enerji raporlama
        - İzleme ve Hedefleme
         
        
       Daha fazlası için

       Daha fazlası için 

       Çözüm, ürün ve hizmet bilgilerine yönelik talepler