Menü içerisinden veya dünya haritası üzerine tıklayarak ülkenizi/bölgenizi seçin *
Country Selector Alternate Image
Alışveriş Merkezleri
         
         
         

        Uygulama: HVAC Kontrolü

         
         

        Sorunlar ve faktörler

         

         

        HVAC Kontrolü uygulamaları aşağıdaki amaçlar doğrultusunda HVAC ekipmanlarını kontrol etmeye yönelik ürünleri, sistemleri ve hizmetleri içermektedir:
        • Binada bulunan kişilerin konforu ve bina verimliliği için gerekli ortam koşullarını sağlamak (sıcaklık, havalandırma hızı, nem, CO², vb.)
        • Enerji tüketimini en aza indirmek
        • İşletim, bakım ve onarım maliyetleri gibi diğer maliyetleri azaltmak

        Bir müşteri enerjiyi nasıl daha verimli yönetebilir?

        • HVAC, kullanıldığı alanlara bağlı olarak enerji tüketiminin neredeyse %70'ini teşkil edebilir.
        • HVAC enerji maliyetlerini %15 - %30 azaltmak üzere farklı yöntemler bir arada kullanılabilir.
         - Sıcaklık ayar noktasını binanın doluluk oranına göre programlama
         - Isıtma ve soğutma üretim gücünü gerçek bina ihtiyaçlarına göre uyarlama
         - Bir kişi varlığı algılandığında sıcaklığı konfor düzeyine yükseltme
         - Havalandırma akışını doluluk oranına veya iç mekandaki hava kirlilik düzeyine göre uyarlama
         - Isıtma veya soğutma enerjisini tahliye edilen havadan geri kazanma

        Uygulamada kullanılan çözümler ve mimariler

        • Bağımsız kontrol ürünleri yerel ve merkezi kontrol için kullanılır (zaman ayarlı anahtarlar, termostatlar, saatli termostatlar, bağımsız kontrolörler).
        • HVAC kontrol sistemleri her alana sürekli olarak optimum ortam koşullarını sağlar.
        • Bina Otomasyon Kontrol Sistemleri aydınlatma kontrolü, panjur kontrolü veya güvenlik gibi çeşitli fonksiyonların yanı sıra HVAC sistemlerini kontrol eder.
        • Enerji hizmetleri, sistemlerde yıl boyunca maksimum tasarruf elde edilmesine olanak tanır ve bina sakinleri için yüksek konfor düzeyi sağlar. Enerji hizmetleri şunları içerebilir:
         - Mühendislik hizmetleri
         - İşletime alma
         - Bakım
         - Enerji raporlama
         - İzleme ve Hedefleme
          
         
        Daha fazlası için

        Daha fazlası için 

        Çözüm, ürün ve hizmet bilgilerine yönelik talepler