Menü içerisinden veya dünya haritası üzerine tıklayarak ülkenizi/bölgenizi seçin *
Country Selector Alternate Image
Metal, Maden, Mineral Çözümleri
       
       
       

      Uygulama: Enerji güvenilirliği ve bulunabilirliği

       
       

      Sorunlar ve faktörler

      • Hassas ekipmanların beklenmedik sorunlarla karşılaşmasını ve hasar görmesini önlemek için bazı işletmeler güvenilir güç performansına ihtiyaç duyar. Bu durum örneğin Sağlık Hizmetleri için geçerlidir: tıbbi ekipman güvenilirliği en önemli konudur. Hasta güvenliğini garanti altına alır, kaza ve ilgili ceza riskini azaltır.

      • Veri Merkezleri gibi diğer işletmelerde, çalışmama sürelerinin çok yüksek maliyet doğurması nedeniyle altyapı kullanılabilirliği kesinlikle en önemli gereksinimdir. Elektrik sistemindeki arızalar veya elektrik kesintileri nedeniyle meydana gelen planlanmamış kesintiler, kritik faaliyetlerde bulunan işletmelerin büyük zararlara uğramasına neden olabilir: üretim kaybı, hizmet kaybı, tehlikeli kapanmalar, pahalı ve yüksek düzeyde enerji gerektiren yeniden başlatmalar ve genel gelir kaybı.

      • Ne yazık ki, tedarik kurumları birçok müşteri uygulamasının gerektirdiği güvenilirlik ve kullanılabilirlik düzeyinde elektrik tedarik etmemektedir (İtalya ve ABD'de yakın geçmişte meydana gelen şebeke arızalarını hatırlayın). Elektrik şebekeleri sürekli olarak bazı kesintilerden etkilenir. Dolayısıyla, her bölgedeki kabul edilebilir enerji kesintisi düzeyine bağlı olarak verimli bir şekilde yönetilmeleri gerekir.

      Bir müşteri enerjiyi nasıl daha verimli yönetebilir?


      Varlık yönetimi
      Güvenilir enerji tedariki için elektrik şebekelerinde hizmet ömrü boyunca düzenli olarak bakım ve modernizasyon çalışmaları yapılması gerekmektedir. Elektrik varlıkları yönetimi bu hedeflerin 4 iyileştirme planı dahilinde en iyi maliyet düzeyiyle elde edilmesini öngörmektedir:
      • Bakım (iyileştirici ve önleyici),
      • Modernizasyon (yeni tasarım çalışmaları ve eski ekipmanların yeni parçalarla desteklenmesi),
      • İzleme (kestirimci bakım, harmonik ölçümü, tüketim izleme),
      • Yönetim (bilgi sistemi).

      İzleme
      • Kesintilerin yayılma düzeninin hızlı bir şekilde izlenmesi ve sorunun kaynaklarının izole edilmesi büyük önem taşır. ED izleme, alarm, olay günlüğü ve Güç Kalite analizi güç kalitesine ilişkin koşulları izler ve potansiyel kullanılabilirlik sorunlarına karşı personeli derhal uyarır.  Bir olay meydana geldiğinde, bu çözüm kullanıcıların sorunu hızla gidermesini ve dolayısıyla süreçlerin hızla tekrar etkin ve çalışır hale gelmesini sağlar.
      • Etkin bir yazılım kullanarak ED şebeke işletime alma özelliği kullanıcıların ED Sistemlerini daha hızlı ve daha az iş gücüyle çalıştırmasını/işletime almasını sağlar.
      • Altyapı kullanımı nasıl optimize edilebilir? ED varlık optimizasyonu kolay ve otomatik bir şekilde bina, kat, besleyici, bölge veya ekipman (örn. PDU, rak, makine) bazında gizli, kullanılmayan kapasiteyi ortaya çıkaran yük profilleri oluşturur.  Ayrıca, jeneratör ekipmanı hakkında kullanıcılara jeneratörün kesinti durumunda etkin bir şekilde çalışacağı güvencesini veren otomatik test raporları sağlar.

      Mimariler ve ekipman
      Tasarım aşamasında veya işletme sırasında, kesintilerin (dahili veya harici, sürekli veya ara sıra) etkisini azaltmak için sıklıkla ekipman monte edilmesi gerektiği görülür:
      • Tahrik üniteleri, çeviriciler, Kesintisiz Güç Kaynakları, ark fırınları, trafolar, filtreler ve deşarj lambaları gibi bazı ekipmanlar voltaj düzensizliğine veya harmoniklere yol açar. Harmonik filtrelemeelektrik şebekesinde baskı yaratan, kesintilere neden olan ve potansiyel olarak ekipman güvenilirliğini ve elektrikli cihazların hizmet ömürlerini azaltan harmonikleri azaltır ve ortadan kaldırır.
      • Önemli uygulama sürekliliğinin önemli olduğu durumlarda güç kesintilerinin etkisini azaltmalı, çalışmama sürelerini önlemeli ve bunlardan kaçınmalısınız. Bu nedenle, önemli yüklere güç verilmesine veya gücün muhafaza edilmesine yönelik stratejiler kullanılır. Bunlar arasında söz konusu ekipmanlara (jeneratör, Kesintisiz Güç Kaynakları, yedek sistemler…) dayanan önemli güç mimarileri bulunmaktadır. Bunlar, deneyimli uzmanlar tarafından tasarlanıp monte edilebilir.

      Tanımlar:
      - Güvenilirlik: ekipmanın ve süreçlerin tam kapasitede çalıştırılmasını öngörür
      - Kullanılabilirlik: kesintisiz enerji tedarikini veya bölgelere bağlı olarak enerji kesintilerinin kabul edilebilir düzeylerde tutulmasını öngörür
        
       
      Daha fazlası için

      Daha fazlası için 

      Çözüm, ürün ve hizmet bilgilerine yönelik talepler