Menü içerisinden veya dünya haritası üzerine tıklayarak ülkenizi/bölgenizi seçin *
Country Selector Alternate Image
Enerji Verimliliği
      
      
      

     Hastaneler için Çözümler

      
      
      
      
      
      
      

     Ana faktörler

     • Güvenli güç: hasta güvenliğini sağlamak, kaza ve ilgili mali ceza risklerini önlemek için güç bulunabilirliği gereklidir. Bakım politikası, güvenli güç performansı sağlamak açısından büyük önem taşır.
     • Yasal kısıtlamalar: hastane dikey entegrasyonu çok sayıda yasa, yönetmelik ve standarda tabidir… Bu belgelerin ve sonuçların anlaşılması çok önemlidir.
     • Maliyet kısıtlamaları: akut bakım maliyeti hızla arttığı için hastaneler ciddi bir maliyet baskısı altındadır.
     • Çalışan azlığı: Maliyet tasarrufu politikaları ve bakım kapasitesi sorunları nedeniyle dış kaynak kullanımı tercih edilmektedir.
     • Güvenlik: hastaneler açık binalardır ve güvenlik sorunlarıyla karşılaşmaktadır (ilaç hırsızlığı, bebek kaçırma, fiziksel saldırı…)

     Schneider Electric ne yapabilir?

     • Binanın tüm altyapısında yönetmeliklerle uyum içerisinde YatırımMaliyeti’nde’te %25 tasarruf sağlayabilecektam entegre çözümler sunuyoruz.
     • Çalışma süresini en üst düzeye çıkaran bir komple elektrik dağıtım mimarisi.
     • İşletim maliyetlerinde%30’a varan tasarruf sağlayan enerji verimliliği ve bakım optimizasyonu sunuyoruz.
     • Hastanenin performansını bütün yaşam döngüsü boyunca geliştirmeye yardımcı olan Servis ekipleri.
     • İç huzuru sağlayan entegre güvenlik
     • Hasta deneyimini iyileştirmek için optimize edilmiş ve kişiye özel Oda Kontrolü
     • Hastane sektöründe 2000’i aşkın referans
       
      
     Daha fazlası için

     Daha fazlası için 

     Çözüm, ürün ve hizmet bilgilerine yönelik talepler

      

     Başarı Öyküleri

     • Cezayir milli savunma bakanlığı
     • Hamot Tıp Merkezi
     • Helen Hayes Hastanesi
     • Hoffman LaRoche
     • Royal Edinburgh Infirmary
     • St. John Hastanesi
     • VA Hastanesi, Nashville TN
     • Royal North Shore Hospital - Enerji Tasarrufları: 25.000 GJ/pa. Yıllık düşüş: yaklaşık 4.145 ton CO2 ve 266.600$. IRR: %21,9
     • RegionFastigheter - TAC, üç İsveç hastanesinin 1 milyon EURO’yu aşan yıllık enerji tasarrufu yapmasına yardımcı olmaktadır
     • Lyell McEwin Hospital - Sistem bakım yönetimiyle 5 yıl içinde yatırım geri dönüşü

      

      

     Karşıdan yüklemeler ve yararlı bağlantılar