Menü içerisinden veya dünya haritası üzerine tıklayarak ülkenizi/bölgenizi seçin *
Country Selector Alternate Image
Su
   
 
 

Su segmentine geri dön

 
   
 
 
 

Başarı öyküsü: Su şirketleri (Yeni Zelanda)

Değişken hızlı sürücüler kullanan bağımsız pompa istasyonları

 
 

 

 

Ana müşteri avantajları:

%20 enerji tasarrufu, 2 yıldan kısa bir sürede yatırım geri dönüşü

I. MÜŞTERİ ORTAMI / PROJE KAPSAMI

Müşteri profili (*):

 • Su dağıtım şebekelerini (basınçlandırma istasyonları, sulama vb.) veya atık su toplama şebekelerini (atık su transfer istasyonları) yöneten su şirketleri, yerel hükümetler veya konseyler, belediyeler.
 • Gıda işleme ve imalat tesisleri de bu çözümler için olası müşteriler olabilir (temiz su veya atık su).

Müşteri hedefi ve sınırlamaları (*):

 • Bağımsız pompa istasyonları için maliyet etkin bir çözüm almak
 • Performans, güvenilirlik ve bakıma önem verilen, standartlaştırılmış çözümler kurup uygulamak
 • Sözleşme yükümlülüklerine uygun olarak, kurulumların yüksek kullanılabilirliğe sahip olmasını garanti etmek.
 • Enerji tasarrufu ve hidrolik devre koruması (hidrolik şokların azaltılması) sağlayarak, işletme maliyetinin azaltılmasına katkıda bulunmak.

II. ÇÖZÜM UYGULAMASI

Uygulama metodolojisi (ana aşamalar) (*):

 • Schneider Electric Yeni Zelanda, bağımsız pompa istasyonu pazarlarının analizine dayanarak, ATV61 değişken hızlı sürücülere gömülü 3 önceden programlanmış kontrolöre dayanan, tutarlı bir teklif geliştirmiştir: “Ana pompa”, “Çoklu pompa”, “Sulu kuyu”:
  1. Bağımsız pompa istasyonlarına yönelik pazar ihtiyaçlarının analizi => Sulama, basınçlandırıcı, su şebekesi oluşturma, atık su transferi
  2. Bir kurum içi ekip tarafından, ATV61 değişken hızlı sürücülere gömülü önceden programlanmış kontrolörlere dayanan, tutarlı bir teklifin geliştirilmesi => 3 uygulama: “Ana pompa”, “Çoklu pompa”, “Sulu kuyu”.
  3. Bazı istasyonlarda pilot aşama
  4. Bölgede ticari uygulama. Uygulama araçlarının geliştirilmesi ve kullanımı (tanıtım araçları, eğitim kursları, şartnameler).

Çözüme genel bakış (hizmetler, ürünler, sistemler, mimariler…) (*):

 

 
 • Sistem mimarisi pompaları kontrol eden ATV61 sürücülerine (+ olası DOL yol vericiler) dayalıdır. Sürücüler Dahili Kontrolör kartlarıyla donatılmıştır. Birkaç sürücü kullanıldığında (Çoklu pompa veya Sulu kuyu uygulamaları), bunlar Canopen aracılığıyla birbirlerine bağlanarak, bir ölçüde yedekleme sağlanır.
 • 3 yazılım uygulaması mevcuttur :
  - Ana pompa (sabit basınçlı pompalama, 1 ila 4 pompa) – esasen sulama endüstrisinde kullanılır.
  - Çoklu pompa (sabit basınçlı pompalama, 1 ila 4 pompa) – esasen temiz su endüstrisinde kullanılır.
  - Sulu kuyu kontrolü (seviye kontrolü, 1 ila 3 pompa) – esasen atık su endüstrisinde, bir transfer sistemi olarak kullanılır
 • Şu ekipmanlar satılabilir :
  - Takım setleri (genellikle VSD, önceden yüklenmiş CI kartı, basınç dönüştürücü ve dağıtım bileşenleri) veya
  - Tam olarak monte edilmiş pompa panoları (üretimi ortaklar aracılığıyla yapılır)
 • Servis ekibi doğrudan mühendislik ve işletmeye alma hizmetleri sağlayabilir. Çözüm aracılar (yükleniciler vb.) aracılığıyla da satılabilir.

Enerji tasarruflarını nasıl hesapladık (metodoloji, araçlar, ...)

 • Enerji tasarrufları Eco 8 yazılımı kullanılarak kabaca hesaplanabilir. Su devresinin özellikleri, pompaların özellikleri ve çalışma görev çevrimi dikkate alınır.

III. SONUÇLAR / BAŞARI

Müşteri avantajları (*):

 • Çalışma güvenliğine sahip, kanıtlanmış çözümler
 • Farklı istasyon türleri (basınçlandırıcılar, sulu kuyular, sulama,…) için tek tedarikçi
 • Performans: Gelişmiş fonksiyonlar (korumalar, çalışma modları, pompa uygulaması teknik bilgilerinin kullanıldığı gelişmiş özellikler, telemetrili arayüz)
 • Tesisatın yatırım geri dönüşünün
 • optimizasyonu

Schneider Electric’in rakiplerine kıyasla fark yaratan değerleri

 • Bu kadar geniş bir çeşitlilikteki pompa uygulamaları için kullanıma hazır komple çözümler
 • Kolay entegrasyon: Minimum donanım, elektrik tesisatı ve programlama maliyeti (yalnızca konfigürasyon)
 • Yedekleme/otomatik yedekleme seviyesini düşük bir maliyetle sağlar (Sulu kuyu, çoklu pompa)