Menü içerisinden veya dünya haritası üzerine tıklayarak ülkenizi/bölgenizi seçin *
Country Selector Alternate Image
Petrol ve Gaz Çözümleri
   
 
 

Petrol ve Gaz Segmentine geri dön

 
   
 
 
 

Başarı öyküsü: Fos Cavaou LNG Terminal (Fransa)

Büyük petrol ve gaz tesisleri için MV mimari güvenilirlik tasarımı

 
 

 

 

Ana müşteri avantajları:

%99,977’den yüksek kullanılabilirlik, Genel hedef güvenilmezliği < 1 occurrence/year

I. MÜŞTERİ ORTAMI / PROJE BAĞLAMI

Müşteri profili (*):

 • Doğal gazla ilgili tüm alanlar için Müşavir Mühendislik. Ortak çalıştığı yabancı şirketlerle birlikte, 3 rezervuarda 330,000 m3 depolama kapasitesiyle yıllık 8 milyar m3 doğalgaz sağlamak için tasarlanan, yeni sıvı doğal gaz terminalinden sorumluydu.

Müşteri hedefi ve sınırlamaları (*):

 • Aşağıdaki hususları dikkate alarak, proses için kullanılabilirlik ve güvenilirlik hedeflerinin karşılandığını göstermek üzere elektrik dağıtım şebekesi mimarisini doğrulamak:
   - Yük hassasiyeti
   - Gelecekte şebekenin genişletilmesi
   - Ekipmanın korunması

II. ÇÖZÜM UYGULAMASI

Uygulama metodolojisi (ana aşamalar) (*):

 • Elektrik Dağıtım Şebekesi Güvenilirlik Çalışması
  1. Risklerin anlaşılması ve tanımlanması
  2. Mimarinin optimize edilmesi, çözümlerin karşılaştırılması, zayıf noktaların vurgulanması
  3. Tasarım yedekleri ve yedek konfigürasyonlar
  4. Bakım planının optimize edilmesi

Süre:

 • 2005: 6 ay

Çözüme genel bakış (hizmetler, ürünler, sistemler, mimariler…) (*):

 

 

III. SONUÇLAR / BAŞARI

Müşteri avantajları (*):

 • Dağıtım ve taşımacılık şebekesinde gaz emisyonunun düşürülmesi:
   - Genel hedef kullanılamazlığı < 2 hours per year; P(t) < 2,28.10-4; Availability better than 99,977%
   - Genel hedef güvenilmezliği < 1 occurrence per year; λeq (t) < 1,14.10-4 /h

Schneider Electric’in rakiplerine kıyasla fark yaratan değerleri

Hedef kullanılabilirliği ve güvenilirliği aşağıdaki hususlar sayesinde elde edilmiştir:
 • Güvenilirlik sorunlarının projenin ilk aşamalarından itibaren dikkate alınması
 • Yedeklerin mimari seviyesinde uygulanması
 • Otomatik yeniden konfigürasyon
 • Proses ekipmanının sevki
 • Arıza algılama sistemi